Dotační program na vzdělávání pedagogů

Společnost AV MEDIA, a.s. vyhlašuje pro základní a střední školy v České republice dotační program „Zapojte žáky moderními technologiemi“, jehož účelem je podpora digitálního vzdělávání a posunu interaktivní výuky od aktivního pedagoga k zapojenému žákovi.

Požádat o tuto dotaci může každá základní a střední škola v ČR (včetně Hlavního města Prahy).

Cíl programu

Hlavním cílem dotačního programu je poskytnout školám možnost pokračovat v systematickém vzdělávání pedagogů v oblasti interaktivní výuky s moderními technologiemi s důrazem na zapojení žáka. Škola musí nejenom vyučovat s pomocí digitálních technologií, ale musí naučit učit se s pomocí digitálních technologií žáky (Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, MŠMT, 2014). Dotace tak umožňuje lepší využití moderních technologií, včetně žákovských zařízení, a především napomáhá rozvoji výukových metod a většímu zapojení žáků.

 

 Předmět programu

Předmětem dotačního programu je systematické vzdělávání a podpora rozvoje pedagogů v oblasti interaktivní výuky s využitím moderních technologií. Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT v rámci systému DVPP a vedou učitele k efektivnímu využití digitálních nástrojů ve výuce a předávají didaktické a metodické informace a prak-tické tipy. Nedílnou součástí je mentoring. Část dotace může být využita pro vzdělávání ICT koordinátorů a ICT metodiků, případně vedení škol.

Na základě dodaného plánu vzdělávání v oblasti, kterou podporuje, tj. interaktivní výuky od aktivního pedagoga k zapojenému žákovi, bude školám poskytnutá dotace ve výši 80 % z celkové částky dané součtem tržních cen příslušných kurzů DVPP.

 

Termíny

Vyhlášení dotačního programu: 1. 9. 2015
Příjem vyplněných žádostí: do 31. 10. 2015
Rozhodnutí o přidělení dotace: průběžně, nejpozději do 10. 11. 2015

Realizace vzdělávacích aktivit: 1. 11. 2015 – 29. 2. 2016
Závěrečné zprávy, vyhodnocení: do 31. 3. 2016

 

 

Podrobné podmínky dotačního programu najdete v příloze tohoto článku.

 

Pro konzultace ohledně podání žádosti kontaktujte svého regionálního konzultanta AV MEDIA (viz kontakty na http://www.avmedia.cz/mam-zajem?tags%5b%5d=11#filter-results).

Obecné dotazy k programu a kurzům: Ing. Ivana Melíšková, e-mail: ivana.meliskova@avmedia.cz, tel.: 702 018 748.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů