Classroomscreen – nástroj pro moderování hodiny

Řešíte míru hluku v hodině, nevíte jak rozdělovat žáky do skupin, chcete jim nabídnout odpočet minut do konce skupinové práce, získat rychlou zpětnou vazbu nebo využít nástroj „semafor“ pro práci s formativním hodnocením? Práce s nástrojem Classroomscreen je velmi intuitivní a snadná. Pracovní tabuli si lze snadno připravit, aby nám usnadnila organizaci vyučovací hodiny.

Jedná se o snadnou webovou aplikaci, která umožňuje více než 10 funkcí, které lze využít ve výuce. Nejprve si učitel volí pozadí pracovní plochy, lze volit z databáze obrázků nebo si nahrát i vlastní obrázek, který souvisí s tématem hodiny.  Následně můžeme ze spodního panelu vybírat další funkce, například vylosování náhodného jména žáka (umožňuje jiný způsob vyvolávání). Nástroj umožňuje také tvorbu skupin, lze rozřadit žáky do 2 až 20 skupin. Seznam žáků lze snadno vykopírovat ze seznamu z jiného dokumentu. Zároveň je možné si seznamy žáků nahrát do nástroje a používat je opakovaně – pouze při zahájení aktivity zvolit, s jakým seznamem pracujeme (je možné chybějící žáky pro danou aktivitu vynechat).

Pro některé učitele může být užitečným nástrojem „úroveň zvuku“.  Učitel si může nastavit, při které úrovni hlasitosti v místnosti systém zvukově upozorní na její překročení. Pro přidání odkazu na externí zdroje (jiné platformy a cvičení) lze využít vložení QR kódu.

 

Samozřejmě lze nástroj využít i jako tabuli, lze vkládat textová pole, která mohou sloužit k promítání shrnutí, zadání skupinové práce apod. Kromě textových polí lze vkládat i nástroje pro kreslení, které fungují téměř shodně jako u interaktivní tabule.

V rámci vkládání videí a obrázků lze přidávat obraz z webkamery, případně odkazy na Youtube či nahrávat další obrázky a videa. Nástroj disponuje také funkcí „pracovní symboly“, kdy lze vkládat 4 piktogramy (ticho, šepot, zeptej se souseda, pracujte společně).

Funkce „hlasování“ umožňuje vkládat 3 kategorie otázek (výběr odpovědi z možností, emotikony, pravda/nepravda). Tuto funkci lze využít pro ověřování znalostí, zpětnou vazbu, vyhodnocení hodiny apod.

 

Pro organizaci práce lze využít „minutku“, tento nástroj ukazuje, kolik žákům zbývá času, v případě potřeby může učitel interval zkrátit nebo prodloužit.  Lze využít i hodiny (pokud například ve třídě nemáme nástěnné hodiny) či stopky.