BookWidgets – ideální pomocník pro hybridní, distanční i prezenční výuku

Hledáte aplikaci s více než 50 šablonami, které Vám snadno umožní vytvořit aktivity pro výuku –  osmisměrky, šibenici, křížovky a další hry? Případně hledáte aplikaci pro tvorbu opakovacích testů, snadno vyhodnotitelných pracovních listů, nebo chcete snadno převést do online prostředí didaktické testy? Pak použijte aplikaci BookWidgets, která umožňuje u většiny šablon automatickou opravu cvičení a poskytuje v případě potřeby téměř neomezené množství správných odpovědí. S aplikací můžete psát test, který vytisknete, ve škole. Pokud máte ale některé žáky v karanténě a pracují z domova, úkoly zadáte snadno i jim. Žákům můžete  v aplikaci nastavit i vysvětlení odpovědí a pro tvorbu máte k dispozici  i online databázi obrázků.

Belgická aplikace BookWidgets (https://www.bookwidgets.com/) nabízí několik základních kategorií pro tvorbu výukových materiálů. První kategorií je „Vyzkoušet a zkontrolovat“, kde lze vytvářet pracovní listy, kvízy, cvičení s časovou osou, flash karty a mnoho dalšího. Úkoly mohou spočívat ve výběru jedné nebo více správných variant, lze však opravovat chybná slova ve větě, odpovídat souvislým textem, doplňovat vynechané informace do obrázku, třídit informace do kategorií či nahrávat záznam ústní odpovědi. Nedílnou součástí jsou učební karty (flash cards), vhodné například pro procvičování slovní zásoby nebo nepravidelných sloves.

  

Druhou kategorií jsou „Hry“, které můžete hrát s žáky ve škole, případně je zadávat jako domácí úkol. Mezi základní hry patří bingo, puzzle, pexeso, křížovka, šibenice apod. I když nejste kreativní, tak nezoufejte. Křížovku ani další hry nemusíte vytvářet, stačí zadat správné odpovědi, případně návodné otázky a kliknout, následně celé cvičení vygeneruje systém sám. Sekci her lze dokonce využít i pro tvorbu myšlenkových map.