Výklad a opakování daného tématu

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Velké množství doplňujících informací (možno využít jako zdroj pro učitele).
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Římské náboženství, římští bohové, latina - jazyk Římanů, písmo Římanů, věda, výtvarné umění, architektura, římská literatura a divadlo
Datum vložení: 28.05.2011
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Velké množství doplňujících informací (možno využít jako zdroj pro učitele).
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Diocletianus, Constantinus, vznik křesťanství, Desatero božích přikázání, pronásledování křesťanů, zrovnoprávnění křesťanů, rozpad říše římské, stěhování národů, Hunové, Ostrogóti, Vizigóti, Vandalové, Svévové, zánik říše západořímské
Datum vložení: 28.05.2011

Úvod do dějin starověkého Říma, dějiny Etrusků - výklad a opakování

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Velké množství doplňujících informací (možno využít jako zdroj pro učitele). Hra - využití pro opakování.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Počátky starověkého Říma, zemědělství a obchod Říma, kultura Etrusků, dějiny Etrusků
Datum vložení: 28.05.2011

Dějiny starověkého Řecka - výklad, opakování

Poznámka hodnotitele: Velké množství doplňujících informací (možno využít jako zdroj pro učitele). Hry - využití pro opakování.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Homérské období, maloasijská kolonizace, archaické období, polis, velká řecká kolonizace, metropole, řecké výboje, raná řecká tyranida, Sparta, Peloponéský spolek, Atény, klasické období, řecko-perské války, Aténský námořní spolek, Perikles, Akropole, Peloponéská válka, nadvláda Makedonie, Alexandr Makedonský, helénistické říše, kultura a vzdělanost Řecka, divadlo, sport, olympijské hry, věda
Datum vložení: 28.05.2011

Mykénské Řecko - výklad, opakování

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Velké množství doplňujících informací (možno využít jako zdroj pro učitele).
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Mykénská společnost, mykénská kultura, zánik mykénské kultury
Datum vložení: 28.05.2011

Úvod do dějin starověkého Řecka, období Minojské Kréty

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Velké množství doplňujících informací (možno využít jako zdroj pro učitele).
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Egejská oblast, přírodní podmínky Řecka, zemědělství starověkého Řecka, obchod starověkého Řecka, Minojská Kréta, Knossos, minojská společnost
Datum vložení: 28.05.2011

Dějiny Číny - období starověku

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Velké množství doplňujících informací (možno využít jako zdroj pro učitele).
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Starověk, zemědělství Číny, přírodní podmínky Číny, řemeslo a obchod v Číně, čínské starověké státy, kultura a vzdělanost Číny
Datum vložení: 28.05.2011

Dějiny Indie - výklad, opakování

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Velké množství doplňujících informací (možno využít jako zdroj pro učitele).
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Indie, státní útvary v Indii, král Ašóky, kultura a vzdělanost v Indii
Datum vložení: 28.05.2011

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů