Druhy vedlejších vět příslovečných - poznávání

Výzva 51: ne
Klíčová slova: souvětí, věta hlavní, věta příslovečná
Datum vložení: 15.09.2012

život a dílo Victora Huga

Předmět: Literatura
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Victor Hugo, poezie, historický román, Francie
Datum vložení: 15.09.2012

opakování druhů vedlejších vět

Výzva 51: ne
Klíčová slova: souvětí, věta hlavní, věta vedlejší
Datum vložení: 15.09.2012

poznání vedlejších vět podmětných a předmětných

Výzva 51: ne
Klíčová slova: věta podmětná, předmětná, věta hlavní, věta vedlejší
Datum vložení: 15.09.2012

poznávání druhů vedlejších vět

Výzva 51: ne
Klíčová slova: souvětí, věta hlavní, věta vedlejší
Datum vložení: 15.09.2012

poznání základních větných členů a rozvíjejících vět. členů

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Podmět, přísudek, rozvíjející větné členy
Datum vložení: 15.09.2012

grafy souvětí, práce s vedlejšími větami

Výzva 51: ne
Klíčová slova: souvětí, věta hlavní, věta vedlejší
Datum vložení: 15.09.2012

Souvětí - druhy souvětí (souřadné, podřadné)

Výzva 51: ne
Klíčová slova: souvětí, věta hlavní, věta vedlejší
Datum vložení: 15.09.2012