Nalezeno 14186 výsledků

Vytvořeno pro školy s polským jazykem vyučovacím

Poznámka hodnotitele: Inspirace ze školení - SNB34 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí
Výzva 51: ne
Klíčová slova: People´s character - vocabulary
Datum vložení: 26.02.2016

Tento materiál slouží k procvičení anorganického názvosloví a vlastností dvouprvkových sločenin.

Předmět: Chemie
Poznámka hodnotitele: Inspirace ze školení - SNB4 - Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - úroveň POKROČILÝ
Výzva 51: ne
Klíčová slova: oxidy, sulfidy, halogenidy, názvosloví, response
Datum vložení: 26.02.2016

Seznámení a procvičení základní slovní zásoby k tématu

Výzva 51: ne
Klíčová slova: animals
Datum vložení: 24.02.2016

Materiál je určen k procvičení minulého času prostého, tvarů pravidelných a nepravidelných sloves.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: regular verbs, irregular verbs, past simple, sentence, question
Datum vložení: 23.02.2016

vysvětlení pojmů páka a moment síly

Poznámka hodnotitele: Inspirace ze školení - SNB4 - Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - úroveň POKROČILÝ
Výzva 51: ne
Klíčová slova: páka, moment síly
Datum vložení: 22.02.2016

pamětihodnosti Londýna

Výzva 51: ne
Klíčová slova: London, Londýn, památky
Datum vložení: 18.02.2016

Tento materiál slouží k procvičení celku Čtyřúhelníky.

Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB4
Výzva 51: ne
Klíčová slova: čtyřúhelníky, obsah, obvod, vlastnosti čtyřúhelníků, rozdělení čtyřúhelníků
Datum vložení: 17.02.2016

Tento materiál slouží k procvičení slovotvorných způsobů (odvozování, skládání, zkracování)

Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB4
Výzva 51: ne
Klíčová slova: slova odvozená, slova složená, zkratky, response
Datum vložení: 17.02.2016