SS24INK - Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu.

Školení podporuje rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí
v oblasti inkluze při využití moderních technologií
.
Vzdělávání povede k pochopení filozofie společného vzdělávání. Zvýší právní podvědomí účastníků, ozřejmí legislativní rámec společného vzdělávání a pomůže absolventů v orientaci v používání SMART technologií v souvislosti se vzděláváním žáků s podpůrnými opatřeními.

Program setkání

Školení je rozděleno do 4 bloků:

 1. Legislativní opodstatnění
  • Filozofie společného vzdělávání
  • Legislativní změny platné od 1. 9. 2016
  • Plán pedagogické podpory
  • Druhý a vyšší stupeň podpůrných opatření

   Po úvodní teoretické části si účastníci vyzkouší zpracovat dva klíčové dokumenty inkluzivního vzdělávání – plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán.
   Oba dokumenty budou vypracovány na konkrétního žáka. Bude upozorněno na možné nedostatky při sestavování zmíněných plánů. Kromě všeobecných dat bude věnována pozornost také možnostem nastavení klasifikace.
   Důraz bude kladen na důležitost komunikace
   s poradenskými zařízeními, nutnost vypracování tzv. snímku školy a vytváření odborného koordinačního pracovníka – koordinátora inkluze.

 2. Personální podpora inkluze, jak na ni a jeká jsou úskalí
  • Personální podpůrná opatření ve smyslu § 5 a § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb
  • Výkaznictví
  • Nezbytná úprava ŠVP
  • Vzdělávání nadaných žáků

   Personální podpora inkluze nemusí být pro školu pouze přínosem. Účastníci vzdělávání budou seznámeni
   s možnými riziky a mechanizmy, jak těmto nebezpečím předejít včetně nastínění možností financování. To souvisí se způsobem vykazování podpůrných opatření
   a systémem finanční podpory státu.
   Inkluze má návaznost na úpravu ŠVP v oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů, především na úpravu výstupů. Bude objasněna nutnost těchto úprav. Formou brainstormingu budou nastíněny možnosti řešení této problematiky.
   Závěrečná část bude věnována vzdělávání nadaných žáků, a to včetně představení organizací, které tyto žáky podporují

 3. Využití SMART výukový software k podpoře inkluzivního vzdělávání
  • prostředí SMART výukového softwaru (dále jen SVS) a jeho nástroje
  • SVS a jeho činnosti
  • SVS a jeho doplňky

 4. Skupinová výuka k podpoře inkluzivního vzdělávání
  • praktické ukázky již vytvořených testů a aktivit
  • workshop SMART res 2
  • workshop SMART lab

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon pro SŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 24 hodin (4 bloků školení).

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů