VR2 - Efektivní využití možností VR brýlí ve výuce

dané školení je určeno jen pro tuto konkrétní školu

Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností a kompetencí v oblasti využívání ICT při výuce na školách a propojení s tradičními metodami výuky. Rovněž reflektuje současné ICT trendy v průmyslu a firemní sféře, podporuje propojení školní výuky s firemní praxí. Konkrétně je zaměřeno rozvoj schopnosti učitele aplikovat jeho metodické dovednosti na využívanou technologii a rozvíjet s pomocí virtuální reality v podobě brýlí (náhlavní soupravy) tradiční metody výuky, resp. rozšíření klasické výuky o moderní prvky virtuální reality, čímž se výuka stává pro žáky velmi atraktivní a názornější než doposud.

Umožňuje pedagogům a žákům realizovat s pomocí virtuální reality v podobě vhodného obsahu z 360° fotografií, 360° videí a 3D objektů unikátní výuku, která by jinak v běžném prostředí třídy nebyla možná, realizovatelná, dostupná.

Cílem školení je mimo uvedené zvládnutí manipulace s kufříkem a VR brýlemi (náhlavní soupravou) ClassVR ve smyslu uložení a dobíjení brýlí, práce s ovládacími tlačítky, bezpečnost, ochrana zdraví, zapnutí, ovládání, gesta a používání brýlí. Dále se je školení zacíleno na práci s portálem ClassVR, zejména na přihlášení k portálu, připojení brýlí k Wi-Fi na škole přes QR kód, plánování výuky a přenos vybraného obsahu do brýlí, přidání vlastního obsahu, zobrazení a kontrola obsahu sledovaného žáky, vyhledávání zdrojů pro výuku podle potřeb pedagoga a v neposlední řadě ovládání vybrané skupiny brýlí a práce s filtry. Osvojování těchto kompetencí na úrovni ovládání a řízení techniky ale lektor vždy propojuje s didaktickými a metodickými poznatky a dává vše do souviskostí. Nejedná se tedy o ryze technické školení, ale výsledkem je, že absolvent je schopen VR brýle zapojit opravdu smysluplně do vlastní výuky.

Program setkání

V nezbytné míře je pozornost věnována i zvládnutí správy zařízení a uživatelů, řešení technických problémů, hledání a odstraňování případných poruch, resetování brýlí a obnovení továrního nastavení. Dojde k zefektivnění přípravy na výuku, což celkově povede k aktivnímu zapojení žáka v jeho výchovně vzdělávacím procesu, případně k individualizaci výuky. Dále učitel získá nástroj rychlé zpětné vazby.

Školení nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých ale i žákovských v oblasti aplikace virtuální reality ve výchovně vzdělávacím procesu. Konkrétní příklady využití ICT a efektivního využívání technologií pomáhají výuku nejenom zpestřit, ale udělat ji názornější a zajímavější pro žáky, zároveň je i lépe připravit na budoucí profesní uplatnění.

 

Po absolvování školení uživatel bude:

  • zvládat manipulaci s kufříkem a brýlemi ClassVR (napájení, nastavení, ovládání,
  • vyhledávat si vhodný výukový obsah, pracovat s portálem ClassVR (přihlášení, propojení obsahu s brýlemi, vyhledávání obsahu)
  • umět aplikovat do výuky odpovídají 360° fotografie a videa včetně 3D objektů
  • spravovat zařízení a uživatele
  • mít přehled o zdrojích pro výuku (QR a ARC)
  • schopen vyřešit případných technických problémy

K registraci na událost musíte být přihlášen(a)

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů