POL8_02 - Polytechnické vzdělávání a robotické hračky

ŠKOLENÍ URČENÉ POUZE PRO ZŠ Kubatova České Budějovice

Cílem školení je ovládnutí práce s efektivními edukativními pomůckami, které rozvíjí:

 • logické myšlení
 • kreativitu a samostatnost
 • kompetence k řešení problémů (při řešení úkolů
  dle konkrétního zadání)
 • kompetence k plánování a organizování práce
 • aktivní přístup žáka

Účastníci semináře se během kurzu seznámí s různými typy robotických hraček a jejich využitím ve výuce. Naučí se ovládat roboty, vč. jeho kalibrace na různých podkladech a načítání programu do robota. Osvojí si jak práci s robotem při využití papírového podkladu a fixů, tak práci s robotem při využití počítače. Absolventi kurzu budou znát různé možnosti využití robotických hraček ve výuce, budou umět využít aktivity vhodné pro různé typy předmětů i aktivity, které zasahují více předmětů a jsou tak využitelné v rámci mezipředmětových vztahů. 

Školení je velmi silným nástrojem pro rozšíření spolupráce „informatikářů“ a ostatních aprobací a pro přirozené zavedení „informatické“ pomůcky do „neinformatických“ předmětů.

Školení nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít
k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i svých žáků
při výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem je účastníkům poskytnout nezbytný základ pro to, aby mohli robotiku představit svým žákům
a motivovat je k další samostatné práci.

Program setkání

 • Úvod do robotiky
  Úvodní část školení přinese základní vhled do dané problematiky a ukáže význam robotiky v našem vzdělávacím systému. Účastníci uvidí možnosti, kam robotiku a speciálně práci robotické hračky zařadit (různé vzdělávací oblasti, volnočasové aktivity, kluby logiky a robotiky, projektová
  a skupinová výuka). Tato část bude také věnována námětům
  a tipům, jak s výukou robotiky začít.

 • Robotické hračky
  Představíme si různé robotické hračky, které jsou dnes
  pro školy dostupné:
  • Cubetto
  • Rodina botů (Bee-bot, Blue-bot, Mouse-bot, …)
  • Ozobot

 • Práce s čárou a barevnými kódy – praktická část
  Účastníci si osvojí práci s robotem při využití papírového podkladu a fixů, získají povědomí o aktivitách vhodných
  pro různé typy výuky, osvojí si řešení problémů právě pomocí těchto minirobotů.

 • Práce s webovou aplikací OzoBlockly – praktická část
  Další z možností, jak ovlivňovat chování robotů ozobot, je programování v prostředí ozoblocky. Účastníci semináře
  si vyzkouší naprogramovat robota tak, aby se choval
  dle příslušného zadání, vyzkouší si i základní programové konstrukce (příkazy, podmínky, cykly, práci s proměnnými
  a vlastní funkce).

 • Využití napříč předměty (STEM výuka) – praktická část
  Robotické hračky svou jednoduchostí umožňují využití
  v různých předmětech. Účastníci kurzu si vyzkouší aktivity, které jsou využitelné v různých předmětech.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita g) polytechnické vzdělávání.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Tento termín je již plně obsazen

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů