POL8_01 - Jak na polytechnické vzdělávání ve 21. století

ŠKOLENÍ URČENÉ POUZE PRO ZŠ Kubatova České Budějovice

Cílem školení je seznámení pedagogů s možnostmi polytechnického vzdělávání. Seminář nastíní pedagogům formy pro zapojení žáků
do různých vzdělávacích oblastí. Dále účastníci zjistí, jak pomocí polytechnického vzdělávání rozvíjet klíčové kompetence žáků
a studentů a to nejen kompetence k řešení problémů, pracovní kompetence, komunikativní kompetence, ale i tzv. soft skills, kreativitu a samostatnost.

Školení nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít
k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i svých žáků
při výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem je účastníkům poskytnout nezbytný základ pro to, aby mohli polytechnické vzdělávání představit svým žákům a motivovat je k další samostatné práci.

Program setkání

 • Polytechnické vzdělávání – co to vlastně je
  Úvodní část školení přinese základní vhled do dané problematiky a ukáže význam polytechnického vzdělávání
  v našem vzdělávacím systému. Účastníci uvidí možnosti, kam
  a jak polytechnické vzdělávání nenásilnou formou do výuky zařadit, seznámí se s tím, jaké důležité kompetence lze tímto způsobem u žáků rozvíjet.

 • Možnosti polytechnického vzdělávání
  Představíme si různé možnosti, které jsou dnes dostupné
  v oblasti polytechnického vzdělávání:
  • robotické hračky (cubetto, rodina bee-botů, ozoboti, …)
  • robotické stavebnice (lego WeDo, lego Mindstorms, VEX, mBot, …)
  • 3D tisk
  • jednoduchá elektronika (micro:bit)

 • Úvod do 3D tisku
  V této části semináře se zastavíme u 3D tisku, vysvětlíme si principy, představíme typy 3D tiskáren a jejich využití
  ve školách. Jedná se o jakousi ochutnávku, v rámci
  které účastníci získají přehled o oboru, jeho možnostech
  a využití ve výuce.

 • Projektová výuka
  Projektová výuka je moderní formou výuky, která nenásilnou formou propojuje znalosti a dovednosti z jednotlivých předmětů Účastníci se seznámí s možnostmi projektové výuky, s různými typy projektů, jejich přípravou, realizací, prezentací
  i vyhodnocením.

 • Projekt s miniroboty OZOBOT
  V praktické části semináře si účastníci vyzkouší polytechnické vzdělávání formou projektové výuky na vlastní kůži. Seznámí se s ovládáním robotů, vyzkouší si aktivity, které zasahují více předmětů a jsou využitelné v rámci STEAM výuky (science, technology, engineering, art, maths).

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita g) polytechnické vzdělávání.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Tento termín je již plně obsazen

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů