POL8_04 - Polytechnické vzdělávání s robotickými stavebnicemi 2

Cílem školení je seznámení pedagogů s možnostmi polytechnického vzdělávání, speciálně robotiky. Seminář nastíní pedagogům formy pro zapojení žáků do různých vzdělávacích oblastí. Dále účastníci zjistí, jak pomocí robotiky rozvíjet klíčové kompetence žáků
a studentů, a to nejen kompetence k řešení problémů, pracovní kompetence, komunikativní kompetence, ale i tzv. soft skills, kreativitu a samostatnost.

Školení nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít
k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i svých žáků
při výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem je účastníkům poskytnout nezbytný základ pro to, aby mohli polytechnické vzdělávání představit svým žákům a motivovat je k další samostatné práci.

Po absolvování školeí účastníci získají zcela nový pohled na využití robotických stavebnic, dokáží sestavit základní robotické modely
a naprogramovat je, čímž se získají praktickou zkušenost
pro následné využití ve výuce.

Školení navazuje na školení POL8_03 - Polytechnické vzdělávání s robotickými stavebnicemi.

Program setkání

 • Úvod „Polytechnické vzdělávání s robotickými stavebnicemi“
  V úvodní části kurzu se vrátíme k představení polytechnického vzdělávání s roboty
  • možnosti využití robotiky ve výuce
  • typy robotických stavebnic
  • základní součásti stavebnic (řídící jednotka, motory, senzory)

 • Programování robota – teoretická část
  V této části semináře se účastníci seznámí s různými možnostmi programování robotických modelů, představíme si aplikace, ale i webová prostředí, ve kterých lze roboty programovat (Lego Mindstorms, Modkit VEX, RobotC, Open Roberta LAB)

 • Stavba robota – praktická část
  Účastníci si (ve skupinách) postaví základní model robota
  dle návodu, který následně využijí v další části školení.

 • Programování robota – praktická část
  Výuka bude probíhat na základě praktických ukázek, které si účastníci kurzu budou zkoušet na právě sestaveném robotickém modelu. Seznámí se s programováním v grafickém prostředí, ale i v klasickém programovacím jazyce. Vyzkouší si základní programové konstrukce – základní příkazy, cykly, podmínky práci s motory a se senzory.
  Lektor předvádí krok za krokem programování robota, přičemž si opět každý účastník toto sám vyzkouší. Díky tomu si účastníci získané vědomosti hned ověří v praxi.

 • Samostatný projekt – praktická část
  Účastníci si dle své pokročilosti vyberou z nabízených projektů a zkusí si sami (ve skupinkách) sestavit a naprogramovat vlastní robotický model (line follower, robotické sumo, robotický vysavač, robotická ruka, robotické zvířátko, humanoid, …). Vše mohou konzultovat s lektorem kurzu. V závěru kurzu svůj projekt představí ostatním.

 • Robotické soutěže
  Velmi důležitou motivací je účast na robotických soutěžích, proto účastníci dostanou přehled soutěží, kterých se mohou zúčastnit, vše bude doplněno fotografiemi a videi.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita g) polytechnické vzdělávání.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů