CZ8_06 - Využití SMART Výukového softwaru v hodinách cizího jazyka

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí
v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod
v oblasti rozvoje cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ.

Vzdělávací cíle jsou sestaveny z perspektivy účastníka školení:

  • Účastníci dokáží zvolit a zpracovat vhodnou SMART lab aktivitu.
  • Účastníci umí vytvořit jednoduchý test v systému SMART response 2, spustit ho pro žáky a zpracovat vyhodnocení.
  • Účastníci vytvoří výukovou aktivitu, podpořenou audio-video materiálem.
  • Účastníci vyhledají 3D objekty a zapojí je vhodně do výukového materiálu.

Program setkání

  • SMART lab aktivity v hodinách cizího jazyka
    Představení SMART Výukového softwaru a jeho částí.
    V této části školení si účastníci vytvoří několik SMART lab aktivit. Ukážeme si, jak je propojit s žákovskými zařízeními.

  • SMART res 2 – testování v cizích jazycích
    Ukážeme si základní ovládání testovacího systému,
    jeho možnosti a připravíme si jednoduchý test. Naučíme se následně test spustit pro žáky a vyhodnotit ho.

  • Jednoduché zapojení audio-video materiálů do příprav
    Účastníci se dozví, jak jednoduše vložit do materiálu audio nebo video v souladu s autorským zákonem.

  • 3D objekty pro názornost v hodinách cizího jazyka
    Ukážeme si zdroje 3D objektů a jejich metodické využití
    v hodinách cizího jazyka.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita c) cizí jazyky.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů