CZ8_04 - Zprostředkované učení a formativní hodnocení v hodině cizího jazyka

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí
v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod
v oblasti rozvoje cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ.

Vzdělávací cíle jsou sestaveny z perspektivy účastníka školení:

 • Účastníci porozumí základním principům zprostředkovaného učení
 • Účastníci porozumí základním principům formativního hodnocení.
 • Účastníci reflektují vlastní praxi hodnocení žáků a pokusí se navrhnout úpravy za účelem přiblížení se formativnímu hodnocení.
 • Účastníci dokáží ve své praxi aplikovat principy zprostředkovaného učení a formativního hodnocení.
 

Program setkání

 • Úvod do zprostředkovaného učení
  V prvním bloku se účastníci dozvědí teorii, která stojí
  za zprostředkovaným učením a jeho základní principy. Následně si vyzkouší příklady technik zprostředkovaného učení z pohledu žáků.

 • Zprostředkované učení ve vzdělávací praxi
  V bloku „Zprostředkované učení ve vzdělávací praxi“ se účastnící pokusí na základě získaných dovedností vytvořit vlastní vyučovací aktivitu podpořenou principy zprostředkovaného učení.

 • Úvod do formativního hodnocení
  V následujícím bloku se účastníci opět vrátí do teoretické roviny. Tentokrát se bude jednat o principy formativního hodnocení.

 • Formativní hodnocení ve vzdělávací praxi
  V poslední části školení budou účastníci sdílet vlastní zkušenosti s využíváním formativního hodnocení. Pokusí se reflektovat vlastní praxi hodnocení obecně a navrhnou, jak by se mohli formativnímu hodnocení více přiblížit.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita c) cizí jazyky.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů