MG8_08 - Matematická gramotnost napříč předměty

Matematická gramotnost je přirozenou součástí i dalších předmětů, jako jsou např. informatika, fyzika, chemie. Ukázat provázání matematiky s jinými předměty, její důležitost při řešení početních
a problémových situacích ve fyzice, chemii, biologii, zeměpisu, přírodovědě je jedním z cílů tohoto školení. Důraz je kladen
na ukázání názornosti a zajímavosti při využití slovních úloh, řešení fyzikálních a chemických výpočtů, zeměpisných a přírodovědných problémů aj. Účastníci se naučí aplikovat nástroje SMART Výukového software pro zlepšení geometrické představivosti žáků, používat další nástroje zmíněného software, které se snadno ovládají a jsou pro děti názorné.

Obsah školení odráží současné trendy a požadavky
na mezipředmětové vztahy. Matematiku jako nástroj potřebují další vědní obory - fyzika, zeměpis, biologie, chemie, informatika a další.

Program setkání

 • Základní ovládání nástrojů SMART Výukového softwaru vhodných pro různé předměty
  • Základní aplikace nástrojů SMART Výukového softwaru
  • Rýsování pomocí interaktivních pomůcek, jejich nahrávání, uložení a přehrávání
  • Měřicí nástroje SMART Notebooku
  • Vkládání rovnic
  • Geogebra – součást SMART Výukového softwaru
   i jako samostatná aplikace

 • Vytváření grafických struktur a jiných aktivit 
  (při výuce různých předmětů v souvislosti s matematickou gramotností)
  • Tvorba jednoduchých úloh v Geogebře
  • Fyzikální veličiny: délka, obsah plochy, objem, hmotnost, hustota a teplota a jejich využití a použití
   v přírodovědných předmětech
  • Jednotky a převody jednotek: délka, obsah plochy, objem, hmotnost, hustota  a teplota a jejich využití a použití
   v přírodovědných předmětech
  • Čtvercová síť a její užití nejen v matematice, ale i ve fyzice a zeměpisu

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita b) matematická gramotnost.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů