MG8_04 - Kódování a logika

Robotika je obor, který se velice rychle rozvíjí. Roboti se stávají nedílnou součástí našeho života a pomocníky v různých oborech
i domácnostech. A protože roboty je potřeba naprogramovat, je otázka kódování (programování) pro výuku stále aktuálnější.
Toto školení provede základními principy kódování pro žáky 1. i 2. stupně základní školy. Základním prostředkem pro praktické ukázky kódování jsou zvoleni roboti - ozoboti.

Logické hry jako nástroj v podobě atraktivní, zajímavé a motivační didaktické učební metody. Jde o velmi konstruktivní, kreativní, rozsáhlý a pestrý systém aktivit, nabízející spoustu možností,
jak probíranou látku uchopit zcela jiným způsobem a oslovit žáky
se stejným výukovým obsahem, ale naprosto jinou formou,
resp. se jedná o celkové oživení výkladové části novým způsobem. Je potřeba techniku zvládnout, naučit se s ní pracovat a využít ji ve výchovně vzdělávacím procesu, a to zejména pro podporu rozvoje abstrakce, předvídání, logiky, tvořivosti a postřehu.

Školení propojuje inovace vzdělávacího obsahu s rozvojem klíčových kompetencí žáků, a to zejména kompetencí k řešení problémů, aplikace logického myšlení a kreativity. Cílem školení je poskytnout učitelům základní teoretické znalosti a zejména pak praktické dovednosti při tvorbě a aplikaci logických her ve výuce s následnou aplikací na samotné žáky.

Program setkání

 • Kódování jako prostředek pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
  • Představení programovacího prostředí (Scratch, Snap), funkce Ozobota, kalibrace Ozobota.
  • Tvorba zadaných i vlastních úloh a sledování chování Ozobota.
  • Ukázka programování Ozobota – aplikace Ozoblockly.
  • Využití kódování ve výuce, rozvoj kreativity, tvořivého myšlení, komunikačních schopností, spolupráce, kritického myšlení, rozhodování, úlohy obchodního cestujícího aj.

 • Online dostupné zdroje logických her, hádanek, doplňovaček
  • Seznámení s problematikou logických her.
  • Konkretizace pojmu logické hry ve smyslu nástroje
   pro rozvoj logického myšlení.
  • Typizace včetně variací: hádanky, rébusy, hlavolamy, bludiště, algebrogramy, doplň znaménko, geometrické úlohy, jednotažky, sirky, puzzle, pyramidy, obrazce (sudoku), kódované obrázky, křížovky, osmisměrky, pohádky, pavučiny, posloupnosti, rozdělení na díly, řetízky, skládanky, mince, šifry, aj.
  • Ukázky a aplikace logických her ve výuce. Klasické logické hry bez využití ICT a zdroje pro podporu výuky prostřednictvím logických her s využitím ICT.
  • Seznámení s problematikou tvorby logických – klasická
   a ICT forma.
  • Tvorba vybraných logických her pomocí ICT technologií.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita b) matematická gramotnost.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů