Výzva šablony pro SŠ, VOŠ I

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 20. prosince 2016 výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I v prioritní ose 3 OP VVV.  Ke stejnému dni je možné rovněž podávat žádosti v Informačním systému ISKP14+

Je nutné zvolit správný typ výzvy, neboť šablony jsou rozděleny dle území realizace:
Výzvy č. 02_16_035 je určena pro území mimo hlavní město Praha a výzva č. 02_16_042  je určena pro území hl. m. Praha.
Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy je do vyčerpání alokace nebo rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 30. září 2017, 14:00. Alokovaná částka (830 000 000 Kč)  není příliš vysoká, aby vyšlo na všechny SŠ a VOŠ v ČR. Proto doporučujeme zbytečně nečekat a nerozmýšlet se s podáním žádosti, ale co nejrychleji se zorientovat v problematice a podat žádost o podporu.
 
Oblasti podporovaných aktivit jsou:
1. Personální podpora SŠ a VOŠ - Pro SŠ se jedná o podporu školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, sociálního pedagoga, ale i koordinátora spolupráce školy a budoucího zaměstnavatele. VOŠ mají nabídku menší.
 
2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ a VOŠ - další oblast podporovaných aktivit jsou zaměřeny na další vzdělávání pedagogů v široké nabídce témat a různých hodinových dotací. V neposlední řadě jsou aktivity věnovány spolupráci mezi pedagogy anebo zapojení odborníka z praxe do výuky.
 
DVPP najdete v dotacích 8, 16, 24 a 80 hodin s možností výběru z těchto témat:
a) Čtenářská gramotnost;
b) Matematická gramotnost;
c) Cizí jazyky;
d) Mentoring;
e) Inkluze;
f) Výchova k podnikavosti;
g) Kariérové vzdělávání;
h) Projektová výuka;
i) Osobnostně sociální rozvoj;
j) Polytechnické vzdělávání;
k) ICT.
 
3. Aktivity rozvíjející ICT a polytechnické vzdělávání SŠ a VOŠ - Skrze tuto šablonu můžete pomoci méně technicky zdatným pedagogům snížit obavy z práce s digitálními technologiemi, když se o techniku v hodině 1:1 postará ICT technik.
 
4. Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ - Stejně jako u ZŠ se nezapomíná na aktivity mimo školní docházku, ať už formou doučování anebo vzniku fiktivní firmy, které by měla v žácích SŠ podpořit vlastní podnikavost a odpovědnost za vlastní vykonanou práci.
Pro vytvoření žádosti budete potřebovat Kalkulačku indikátorů pro SŠ, VOŠ I, počet žáků ze Seznam SŠ k 30.9.2016 VOŠ k 31.10.2016. Vyberte šablony z přílohy č. 3 a nezapomeňte na povinné přílohy k žádosti.
 
Při samotném podání žádosti Vám poradí Uživatelská příručka IS KP14+, zároveň Vám nabízíme naše balíčky služeb administrace, které jsem rozšířili i pro střední a vyšší odborné školy. Pro bližší informace, další dotazy nebo zájem o pomoc se sestavením projektu kontaktujte naše obchodní konzultanty.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů