Školy bojují s kázní a rozvojem morálních hodnot, polevují ale i v týmové spolupráci

Pravidelný výzkum CVVM v září 2017 zjišťoval názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání v ČR. Otázky byly konkrétně zaměřeny na úroveň vzdělávání na vybraných typech škol, možnost dosáhnout vzdělání odpovídajícího schopnostem a hodnocení toho, jak se vzdělávacímu systému daří rozvíjet různé aspekty.

Celkové výsledky průzkumu si můžete přečít v přiložené tiskové zprávě CVVM, nás zaujala zjištění, jak úspěšné je podle obyvatel České republiky rozvíjení určitých schopností a dovedností v českém vzdělávacím systému (viz graf 4). Předmětem dotazování byly znalosti, samostatnost, sebedůvěra, orientace ve společnosti, kázeň, morální hodnoty, schopnost práce v týmu, schopnost vystupování před lidmi a tvořivost.

V daném znění byla otázka položena podruhé. Poprvé byla položena v tomto znění v roce 2015, v předchozích výzkumech (naposledy v roce 2012) se dotazovali odděleně na jednotlivé stupně školního vzdělávání (základní, střední, vysokoškolský). Obecně lze říci, že většinu vlastností se podle obyvatel ČR daří našemu školskému systému rozvíjet. S výjimkou kázně a disciplíny a morálních hodnot, kde součet kladných odpovědí (rozhodně ano, spíše ano) nedosáhl ani jedné třetiny, byl podíl v zastoupení souhlasných odpovědí nadpoloviční, přičemž s výjimkou znalostí, kde byl tento podíl výrazně nejvyšší (69 %), se pohyboval v úzkém rozmezí 54 % až 60 %.

 

V porovnání s minulým rokem (tabulka 1) nevidíme mnoho statisticky významných posunů. Nejvyšší posun jsme zaznamenali u hodnocení týmové práce (nárůst negativního hodnocení o 7 procentních bodů) a znalostí (nárůst negativního hodnocení o 5 procentních bodů a pokles pozitivního o 4 procentní body). O něco lépe hodnotí čeští občané schopnost vzdělávacího systému rozvíjet u žáku samostatnost (nárůst pozitivního hodnocení o 4 procentní body), mírně kritičtější jsou v tomto ohledu k tvořivosti (pokles pozitivního hodnocení o 4 procentní body).

Proč se hodnocení týmové práce ve školách zhoršilo? Učí se méně skupinově? Je méně projektové výuky? Nebo je to vlastně pozitivní výsledek, protože veřejnost konečně pochopila důležitost tohoto aspektu a chtěla by, aby se ve školách učilo pracovat v týmu ještě více? Co myslíte?

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů