Klíčové závěry případových studií evropských zemí pro použití interaktivních tabulí

Z 9 klíčových studií vyplynuly následující závěry, které přinášíme v překladu. Originální znění najdete na následujícím odkazu Klíčová zjištění z jednotlivých klíčových studií

Velmi důležité je umístění interaktivních tabulí tak, aby mohla být využita jejich funkčnost ve více předmětech a více učiteli. Rozhodujícím prvkem úspěchu je příprava učitelů a jejich neustálá podpora včetně pokročilého dalšího vzdělávání. Přestože existuje velké množství materiálů online, pro jednotlivé státy vznikají domácí úložiště. Rozhodující roli hraje dosud stále podceňovaná role učitele -"misionáře", který je inspirací pro ostatní učitele. Všechny studie hovoří o prospěšnosti této technologie pro výuku i pro vlastní práci učitele. Jako příklad uvádíme: vyšší zapojení studentů, zapamatování, retence učiva, motivace vyšší flexibilita k různým stylům učení včetně skupinového “obroda” učitelovy kreativity a inovativnosti posilování obsahu učiva novými objekty a metodikami Posilování digitální gramotnosti žáků i učitelů zvýšené nároky na přípravu hodiny, na sdílení výukových objektů a na jejich přípravu vzrůstající nebezpečí neadekvátního a nadměrného využití interaktivních tabulí, posílení frontálního učení moderními technologiemi, ale stále bez zapojení žáků.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů