Klíčové závěry případových studií evropských zemí pro použití interaktivních tabulí

Z 9 klíčových studií vyplynuly následující závěry, které přinášíme v překladu. Originální znění najdete na následujícím odkazu Klíčová zjištění z jednotlivých klíčových studií

Velmi důležité je umístění interaktivních tabulí tak, aby mohla být využita jejich funkčnost ve více předmětech a více učiteli. Rozhodujícím prvkem úspěchu je příprava učitelů a jejich neustálá podpora včetně pokročilého dalšího vzdělávání. Přestože existuje velké množství materiálů online, pro jednotlivé státy vznikají domácí úložiště. Rozhodující roli hraje dosud stále podceňovaná role učitele -"misionáře", který je inspirací pro ostatní učitele. Všechny studie hovoří o prospěšnosti této technologie pro výuku i pro vlastní práci učitele. Jako příklad uvádíme: vyšší zapojení studentů, zapamatování, retence učiva, motivace vyšší flexibilita k různým stylům učení včetně skupinového “obroda” učitelovy kreativity a inovativnosti posilování obsahu učiva novými objekty a metodikami Posilování digitální gramotnosti žáků i učitelů zvýšené nároky na přípravu hodiny, na sdílení výukových objektů a na jejich přípravu vzrůstající nebezpečí neadekvátního a nadměrného využití interaktivních tabulí, posílení frontálního učení moderními technologiemi, ale stále bez zapojení žáků.