Jak na chytré bloky chytře

Použití SMART bloků při výuce na prvním stupni jsem už viděla mockrát. Je moc hezké i názorné vidět, jak se sčítají jablka a odčítají hrušky. Jenomže já učím matematiku na střední škole. A opravdu ráda bych zařadila bloky do své výuky. A tak jsem se zamyslela a netrvalo dlouho a došlo mi to! Vždyť bloky mi pomohou vypočítat – nebo případně ověřit – téměř všechny výpočty pomocí vzorců.

A tak jsem se dala do zkoušení různých možností SMART bloků. A co by asi tak mohl testovat matikář jako první? Dělení nulou a výpočet druhé odmocniny ze záporného čísla nezvládly ani bloky a tak jsem spokojeně pokračovala dál. Používala jsem záporná i desetinná čísla a bloky vše zvládly. Problém nastal v okamžiku, kdy jsem chtěla pracovat se zlomky a zapsala jsem je pomocí lomítka. K čemu došlo je vidět na obrázku vpravo u zděšeného smajlíku. A jak tuto situaci vyřešit? Nechme to opět na SMART blocích a vezměme si na pomoc bloky dělení. A teprve výsledky dělení následně můžeme použít k dalším matematickým operacím – jak je vidět u laškovně mrkajícího smajlíku opět na obrázku vpravo.

Druhý obrázek nám ukazuje, že lze použít jedno číslo (jeden objekt) pro spojení s bloky i několikanásobně. Teď bych vás poprosila, abyste se zaměřili na pořadí čísel napsaných nahoře v řádku obrázku vpravo a teď na pořadí čísel v prvním bloku. Ačkoli je červené číslo 1 vlevo od bloku, přesto se nachází v bloku jako první. Jde jenom o to propojit červenou 1 s blokem jako první. Tak jak naznačují modré řadové číslovky u poťouchle se tvářícího smajlíka. 

Následující dva obrázky ukazují praktické využití bloků při výpočtech v pravoúhlém trojúhelníku pomocí Eukleidových vět. Ráda bych poukázala ještě na jednu zajímavost při práci se SMART bloky. Všimněte si, že spojující šipky i čísla v blocích zachovávají barvu spojovaného čísla. A když budete následně pracovat s výsledky bloků, budou zachovány barvy bloků.

No není to krásné?

 

Ještě než ukončím své povídání o SMART blocích, upozorním vás na dvě maličkosti: 

  1. bloky bohužel nespolupracují se vzorci vytvořenými ve SMART Notebook Math Tools

  2. nebojte se pohybovat s propojenými čísly po propojení s bloky, často pak můžete docílit lepší názornosti při zobrazení toho, co zrovna počítáte – tak jako je to vidět na posledním obrázku:

 

Nebojte se použít fantazii a kreativitu při zařazování SMART bloků do své výuky. Stačí si jen uvědomit, jak často počítáte obvody, obsahy, povrchy, objemy, procenta, pravděpodobnosti…

 

Doufám, že vás mé tipy oslovily, a přeji vám, abyste si bloky vy i vaši žáci užívali tak, jako si je užívám já a moji žáci.

 

Možnosti SMART bloků vám představila Mgr. Hana Ulíková

Střední průmyslová škola Česká Lípa

 

 

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů