Jak na chytré bloky chytře

Použití SMART bloků při výuce na prvním stupni jsem už viděla mockrát. Je moc hezké i názorné vidět, jak se sčítají jablka a odčítají hrušky. Jenomže já učím matematiku na střední škole. A opravdu ráda bych zařadila bloky do své výuky. A tak jsem se zamyslela a netrvalo dlouho a došlo mi to! Vždyť bloky mi pomohou vypočítat – nebo případně ověřit – téměř všechny výpočty pomocí vzorců.

A tak jsem se dala do zkoušení různých možností SMART bloků. A co by asi tak mohl testovat matikář jako první? Dělení nulou a výpočet druhé odmocniny ze záporného čísla nezvládly ani bloky a tak jsem spokojeně pokračovala dál. Používala jsem záporná i desetinná čísla a bloky vše zvládly. Problém nastal v okamžiku, kdy jsem chtěla pracovat se zlomky a zapsala jsem je pomocí lomítka. K čemu došlo je vidět na obrázku vpravo u zděšeného smajlíku. A jak tuto situaci vyřešit? Nechme to opět na SMART blocích a vezměme si na pomoc bloky dělení. A teprve výsledky dělení následně můžeme použít k dalším matematickým operacím – jak je vidět u laškovně mrkajícího smajlíku opět na obrázku vpravo.

Druhý obrázek nám ukazuje, že lze použít jedno číslo (jeden objekt) pro spojení s bloky i několikanásobně. Teď bych vás poprosila, abyste se zaměřili na pořadí čísel napsaných nahoře v řádku obrázku vpravo a teď na pořadí čísel v prvním bloku. Ačkoli je červené číslo 1 vlevo od bloku, přesto se nachází v bloku jako první. Jde jenom o to propojit červenou 1 s blokem jako první. Tak jak naznačují modré řadové číslovky u poťouchle se tvářícího smajlíka. 

Následující dva obrázky ukazují praktické využití bloků při výpočtech v pravoúhlém trojúhelníku pomocí Eukleidových vět. Ráda bych poukázala ještě na jednu zajímavost při práci se SMART bloky. Všimněte si, že spojující šipky i čísla v blocích zachovávají barvu spojovaného čísla. A když budete následně pracovat s výsledky bloků, budou zachovány barvy bloků.

No není to krásné?

 

Ještě než ukončím své povídání o SMART blocích, upozorním vás na dvě maličkosti: 

  1. bloky bohužel nespolupracují se vzorci vytvořenými ve SMART Notebook Math Tools

  2. nebojte se pohybovat s propojenými čísly po propojení s bloky, často pak můžete docílit lepší názornosti při zobrazení toho, co zrovna počítáte – tak jako je to vidět na posledním obrázku:

 

Nebojte se použít fantazii a kreativitu při zařazování SMART bloků do své výuky. Stačí si jen uvědomit, jak často počítáte obvody, obsahy, povrchy, objemy, procenta, pravděpodobnosti…

 

Doufám, že vás mé tipy oslovily, a přeji vám, abyste si bloky vy i vaši žáci užívali tak, jako si je užívám já a moji žáci.

 

Možnosti SMART bloků vám představila Mgr. Hana Ulíková

Střední průmyslová škola Česká Lípa