Interaktivní učebnice ALTER na konferencích SMART Klubu

Na konferencích SMART Klubu měli účastníci možnost navštívit workshopy Nakladatelství ALTER. Obsahem workshopů byly praktické ukázky práce s elektronickými učebnicemi, interaktivními učebnicemi a výukovými programy. Pro mě, jako lektorku předvádějící produkty Nakladatelství Alter a současně učitelku prvního stupně, byly z celé obrovské nabídky nejzajímavější elektronické učebnice Alter obohacené o interaktivní výukové aktivity, vytvořené v autorském programu SMART Notebook. 

Ve své třídě i při vedení workshopů jsem se přesvědčila, že práce s interaktivními učebnicemi a cvičeními je opravdu jednoduchá a zábavná nejen pro nás učitele, ale hlavně pro žáky. Interaktivní cvičení jsou nápaditá a pestrá, využívají např.: řazení pojmů do kategorií, přiřazování textů k obrázkům, výběr správných odpovědí, volbu odpovědí typu ano/ne, doplňování pojmů do schémat, náčrtů a map, soutěžní kvízy k procvičení učiva, křížovky, osmisměrky, přesmyčky, pexesa, různé formy doplňování atd.

Při výuce nejvíce oceňuji, že elektronická podoba těchto učebnic rozsahem i strukturou odpovídá tištěným učebnicím, takže žák vidí na interaktivní tabuli stránku tak, jak ji má v učebnici před sebou. Jako každodenní uživatel softwaru SMART Notebook zase kladně hodnotím kvalitu interaktivních doplňků, které jsou v textu zřetelně označeny odkazem a jednoznačně navazují na probírané učivo. Cvičení lze otevřít přes program SMART Notebook nebo přes volně šiřitelný program SMART Notebook Viewer.

Ze svých zkušeností určitě doporučuji zařazení interaktivních učebnic do výuky. Jejich technické řešení je skutečně inovativní a především interaktivní v pravém smyslu toho slova. Nabídka interaktivních učebnic Alter pro první stupeň je navíc skutečně bohatá, pokrývá již téměř celý profil vyučovacích předmětů, přičemž Nakladatelství Alter svou nabídku každým rokem rozšiřuje o další tituly z řady interaktivních učebnic.

Nakladatelství Alter nabízí všechny své tituly i v elektronické podobě. V případě, že škola již vlastní elektronickou verzi titulu, který má také interaktivní podobu, je možné dodatečně přikoupit příslušné interaktivní doplňky.

Vyčíslit všechny klady a možnosti těchto výukových materiálů není v možnostech tohoto článku. Více informací lze získat na aktivním odkazu Alter zde na www.veskole.cz

Interaktivní učebnice vytvořené Nakladatelstvím Alter na míru pro interaktivní tabule SMART Board a software SMART Notebook si podle mého názoru zaslouží pozornost učitelské veřejnosti.

Mgr. Kamila Dolbová

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů