Nové Připravené zdroje ve SMART Notebooku

S další aktualizací SMART Notebooku v tomto roce se nám v záložce Galerie objevila i nová složka Připravené zdroje.

Učitelé už tento obsah znají z Lumia, což je součást SMART Výukového softwaru, kam si můžeme ukládat svoje přípravy a pracovat s žáky jiným způsobem než se SMART Notebookem. Například je můžeme nechat rozdělit do skupin a společně tvořit v online prostředí virtuální třídy, která je každému učiteli s daným číslem přidělena.

Lumio nabízí 21 předpřipravených šablon (Grafických organizérů) pro učitele, které můžeme využít k brainstormingu, práci s textem, zápisu poznámek, rozvoji slovní zásoby atd.

Ve SMART Notebooku (ve verzi 23.1.1232.1) je ještě 13 starších šablon navíc (např. Prázdný stovkový graf, Kruhová mapa, Číselné osy...). Co mě zaujalo a určitě stojí za zmínění z těch novějších Grafických organizérů, jsou různé diagramy (stromový, sekvenční), tabulky s různým počtem sloupců, síť pro zápis pojmů během brainstormingu, T-graf pro porovnávání vlastností nebo i účetnictví. Stačí sem pouze vložit svůj obsah nebo zadání pro děti.

Druhá složka s názvem Odchodové lístky (v angličtině Exit ticket - překládáno též jako Výstupní lístky - tedy aktivity shrnující učivo na závěr hodiny) je také velmi užitečná, protože učiteli šetří čas s přípravou a dokonce může těchto hotových aktivit využít k získání zpětné vazby od studentů bez předchozích úprav. Stránky si můžeme vložit během výuky do své prezentace ve SMART Notebooku a díky tomu se přizpůsobit příště tomu, co si žáci z hodiny odnáší. Tyto aktivity mají za úkol prozkoumat, co se žáci dozvěděli nového, co už věděli (metody kritického myšlení), popsat, jak se cítí na konci hodiny, pokládat otázky učiteli (tyto aktivity jsou napojeny na LABovou aktivitu Zapojte se! a je třeba připojit žákovská zařízení), zhodnotit pravdivost výroků a vyjádřit svůj (ne)souhlas (tyhle dvě šablony jsou připravené v hlasovací aktivitě Response a opět vyžadují žákovská zařízení k připojení do virtuání třídy učitele). Šablony výše zmíněné určitě znáte i z Lumia - jsou obsaženy ve složce Otázky a odpovědi. Do těchto šablon nemusíte nic vkládat, otázky jsou připraveny a do SMART Notebooku se vloží v dané aktivitě (ať už otázky, úkoly, nebo třeba obrázky v hlasování).

Ve třetí složce Skládanky (v Lumiu pod stejným názvem) můžeme najít v podstatě hotové aktivity pro využití v hodinách, stačí jen doplnit zadání příkladu a žáci ho znázorní třeba na stovkové tabulce a zapíší, nebo doplníme obrázek z galerie a děti poskládájí název s písmen. Jako prvostupňový učitel bych určitě využila šablonu Hodiny s ozubenými kolečky (žáci by dokreslovali ručičky a dolů dopisovali čísla na digitální hodiny - ideální pak je využít nástroj Smazat inkoust ve SMART Notebooku, aby se děti mohly rychle střídat u tabule), dále se mi líbí Kalendář, Hudební noty, Mince a Tvorba slov. Šablony Matematické výrazy můžeme do přípravy zahrnout pokud chceme zapisovat příklady a zároveň je znázorňovat. Vizuální opora a manipulace při řešení problémů je pro žáky během učení důležitá a to je to, na co se zaměřuje tato složka, která nám má usnadnit přípravu do hodin.

Je výborné, že novinky z Lumia se dostávají i do SMART Notebooku! Třeba se nám v budoucnu úplně propojí a budeme mít všechny nástroje pro práci s tabulí ve třídě i v online prostoru s žákovskými zařízeními pohromadě.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů