Avízo šablon pro SŠ a VOŠ

MŠMT 30. listopadu 2016 zveřejnilo znění avíza očekávaných výzev "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I v prioritní ose 3 OP VVV". Výzvy jsou dvě, stejně jako pro ZŠ a MŠ, jsou rozděleny a určeny pro školy se sídlem mimo hl. m. Prahu ( číslo 02_16_035 ) a se sídlem na území hl. m. Prahy (č. 02_16_042 ). Zatím se jedná o avízo a závazná verze výzev, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 20. prosince 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy je do vyčerpání alokace nebo rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 30. září 2017, 14:00.

Výzva má za cíl podporovat vzdělávání rozvojem např. čtenářské a matematické gramotnosti, ICT, polytechnického vzdělávání a cizích jazyků kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, podporovat společné vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů.

Šablony si budete moci vybírat ze 4 oblastí:

1. Personální podpora SŠ a VOŠ

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ a VOŠ

3. Aktivity rozvíjející ICT a polytechnické vzdělávání SŠ a VOŠ

4. Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ

Přesný přehled šablon najdete na tomto odkaze

 

Žadatelem mohou být všechny SŠ a VOŠ zapsané ve školském rejstříku. Délka projektu je 24 měsíců a maximální rozpočet si každá škola vypočítá dle vzorce:

200 000 Kč + (počet žáků školy v denním studiu x 2 000 Kč a/nebo počet žáků školy v ostatních formách studia x 500 Kč) , minimální rozpočet je 200 000 Kč.

Dotaci škola obdrží ve dvou zálohových platbách, a to 60 % do měsíce od vydání právního aktu o poskytnutí podpory, dalších 40 % po půl roce, po odevzdání první monitorovací zprávy. Dotace kryje 100% nákladů.

Každá šablona popisuje danou aktivitu a podmínky realizace aktivity, má pevně stanovenu jednotkovou cenu – tu nelze měnit. Finanční prostředky se čerpají napříč šablonami a skutečné náklady si řídí škola sama, ředitel. Navíc výdaje se řídícímu organu OP VVV nedokládají – nedokládají se účetní doklady, mzdové výkazy apod. Finanční prostředky lze během realizace využívat dle potřeby tak, aby byly dosaženy požadované výstupy. Dokládají a kontrolují se dosažené výstupy, ke kterým se škola zavázala v šablonách, které si vybrala a výstupy musí být realizovány a splněny v době realizace projektu.

 

Prvotní praktická doporučení pro budoucí žadatele:

Je dobré vycházejte z povinného výběru 1 šablony na základě výsledků dotazníkového šetření. Myslete na výběr šablon tak, aby každý vzdělávaný pedagogický pracovník školy podpořený z tohoto projektu dosáhl v souhrnu minimálně 24 hodin podpory(vazba na Monitorovací indikátory). Vyzkoušejte si navolit jednotlivé šablony do Kalkulačky indikátorů MŠMT, která Vám nadefinuje správnou maximální dotaci.

POZOR : Speciální školy (dle § 16 zákona č. 561/2004 Sb.) si nemohou vybírat šablony zaměřené na implementaci společného vzdělávání.

 

Všechny potřebné informace naleznete na stránkách MŠMT  a my Vás rovněž budeme dále informovat.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů