Slouží k procvičování a upevnění látky

Poznámka hodnotitele: Oborová didaktika PK Ma - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Matematika
Výzva 51: ano
Klíčová slova: Poměr, zkrácený poměr, rozšířený poměr, poměr v základním tvaru, převrácený poměr, postupný poměr
Datum vložení: 01.09.2015