Výklad učiva formou prezentace v PowerPointu

Předmět: Dějepis
Poznámka hodnotitele: PowerPoint
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Mykénská civilizace, kyklopské zdivo, Agamemnova maska, Dórové
Datum vložení: 29.06.2014