Ve výukovém objektu je využitý doplněk Matematické bloky. Je zde ověřeno správné matematické pochopení psaného textu.

Předmět: Matematika
Výzva 51: ne
Klíčová slova: matematika, Matematické bloky, sčítání, odčítání, slovní úloha, SMART Notebook
Datum vložení: 11.12.2014