Násobení a dìlení 2, 3, 4 pomocí hlasovacího systému SMART Response

Výzva 51: ne
Klíčová slova: násobek, dìlitel, x krát více, x krát ménì, jedna polovina
Datum vložení: 12.11.2013