SNL - Odborné kompetence k lektorování a mentoringu pro interaktivní výuku s ICT

Hlavním cílem kurzu je vybavit pedagogy odbornými kompetencemi pro vedení kurzů zaměřených na využití interaktivních technologií ve výuce, počínaje interaktivní tabulí s přesahem na další technologie (př. hlasovací systémy). Mezi tyto kompetence patří především příprava podkladů pro práci s auditoriem, prezentační dovednosti mentora, jak po stránce metodické, tak obsahové.

Dílčím cílem kurzu je sumarizovat, případně doplnit znalosti. Následně rozvíjet schopnost učitele (účastníka kurzu) využít tyto znalosti a metodické dovednosti s využívanou technologií k pomoci rozvíjet znalosti a dovednosti svých kolegů v rámci školy své, ale i škol v přilehlém regionu. 

Dalším cílem kurzu je rozvoj nejen tradičních, ale také inovativních metod výuky pomocí moderních interaktivních technologií. Součástí je materiální a znalostní podpora jeho budoucí mentorské činnosti.

Podmínkou účasti na tomto školení je předešlé absolvování školení Dovedností s interaktivní tabulí a na všech úrovních (začátečník i pokročilý)!

Program setkání

Po absolvování kurzu uživatel:

 • Zná na odborné úrovni hardwarové nástroje interaktivní tabule SMART Board a dovede pomoci kolegům a novým uživatelům pochopit práci s nimi a metodicky je využívat ve své výuce.

 • Zná na odborné úrovni softwarové nástroje autorského programu SMART Notebook a dovede pomoci kolegům a novým uživatelům pochopit, jak tvořit efektivní digitální učební materiály a zároveň, jak je využívat ve své výuce.

 • Ví, v kterých fázích výuky je možné SMART interaktivní technologie využít, aby měli co největší vliv na rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí žáků / studentů.

 • Aktivně vyhledává a dokáže poradit, kde kolegové a další uživatelé zdroje výukového obsahu, který lze využít při individuální a skupinové práci žáků / studentů.

 • Umí využít svých prezentačních dovedností k lepšímu pochopení demonstrované tvorby aktivit pro zapojení žáků / studentů do výuky.

 • Zná problematiku autorských práv a aktivně pomáhá kolegům a dalším pedagogům při řešení této problematiky.

 • Vede v roli mentora své kolegy k tvorbě efektivních digitálních učebních materiálů pro podporu zapojení žáka / studenta v jednotlivých hodinách s využitím různých přístupů a metod výuky s cílem zlepšit jejich výsledky.

 • Umí vytvořit snadno a rychle efektivní digitální učební materiál na odborné úrovni, který aktivně žáky / studenty zapojí do výuky. Takový materiál respektuje pravidla nutná při tvorbě digitálních učebních materiálů – velikost / font písma, barva pozadí, kvalita zobrazovaných informací (množství textu, kvalita obrázků aj).

 • Vytváří kolekce digitálních učebních materiálů napříč jednotlivými ročníky / předměty, které aktivně sdílí se svými kolegy v rámci školy i veřejně.

 • Využívá svých hotových výukových materiálů pro prezentování, inspiraci a demonstraci v rámci vedení kurzu nebo při mentoringu.

 • Chápat myšlenku posouvání výuky směrem do 21. Století, na základě dokumentu MŠMT- Škola pro 21. Století.

   

  Délka školení je 3x8 vyučovacích hodin.
  V ceně školení je zahrnuto ubytování a strava účastníka.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů