SS24ICT - Zvyšování gramotnosti pedagogů SŠ se SMART technologiemi a prací v cloudu

ŠKOLENÍ JE URČENO POUZE PRO VOŠ a SPŠ elektrotechnická Fr. Křižíka

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků prostřednictvím dlouhodobého vzdělávání zkušenými lektory, které bude doplněno také průběžným sebevzděláváním pedagogů.

Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností a kompetencí v oblasti využívání ICT při výuce na středních školách. Všechny části školení budou názorně ukazovat konkrétní příklady využití ICT
a efektivně využívat technologie, které pomáhají výuku nejenom zpestřit, ale i udělat názornější, často přesnější a rozhodně přitažlivou pro žáky středních škol. Nepůjde pouze o nějaký popis postupů, ale o předání zkušeností učitelů z praxe, kteří technologie využívají při vlastní výuce dlouhodobě a často každou vyučovací hodinu. V každém bloku bude poukázáno i na vhodnost využití získaných znalostí z hlediska struktury vyučovací hodiny: motivace, výklad, procvičování, domácí úkoly, zpětná vazba.

Program setkání

Podrobný přehled témat výuky:
Školení je rozděleno do 6 bloků (po 4 hodinách), které jsou orientovány na daná témata:

 1. Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board 1
  Účastníkům bude představeno ovládání interaktivní tabule SMART Board v kombinaci počítač, dotyk, princip fungování interaktivní tabule SMART Board a jednotlivých jejích komponentů v praxi, postavení tabule SMART Board ve třídě
  z hlediska metodického. Dále se zaměříme na strukturu SMART výukového software (dále SVS). Úvodní část bude směřována svým obsahem na využití základních nástrojů SMART Notebooku (nativní software pro interaktivní tabule SMART Board). Budou ukázány různé způsoby zaznamenávání vlastních textů, grafických prvků, obrázků a následná manipulace s těmito prvky.

 2. Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board 2
  Při výuce se často setkáme s potřebou vkládání různých struktur, vzorců či grafů. Cílem tohoto bloku je seznámit pedagogy, jak tyto objekty nejenom zpracovávat právě
  ve SMART Notebooku, ale i jak tyto nově získané dovednosti uplatnit ve vlastní výuce.

 3. Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board 3
  Do SMART Notebooku lze vkládat i multimediální prvky velmi jednoduchým způsobem. Jak to udělat, jakým úskalím se vyhnout a jak docílit požadovaného cíle, se bude věnovat tato část školení. Pracovat budeme s odkazy, zvukem, videem,
  ale třeba i s vloženým internetovým prohlížečem přímo
  do prostředí SMART Notebooku. Budeme tak mít vše, co se nám hodí do výuky, přístupné z jediného souboru.

 4. Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board 4
  Pokud chceme pracovat na vlastních přípravách vyučovacích aktivit, je dobré si umět dobře přizpůsobit prostředí, ve kterém pracujeme, včetně vhodného grafického prostředí. Proto budou v tomto bloku účastníkům ukázány možnosti práce s motivy, skupinami stránek, obsahem galerie. Přidány budou i další možnosti SMART Notebooku, jako například práce s Doplňky (Tvůrce cvičení, GeoGebra), digitalizace obrazovky či práce
  s tabulkami ve SMART Notebooku.

 5. Nebojte se cloudu
  Chceme mít vše potřebné k výuce vždy u sebe? I mimo výuku? Líbilo by se vám vidět, jak se vaši žáci věnují přípravě na výuku mimo školu? Chcete ve svých hodinách propojovat žákovská zařízení s vaší interaktivní tabulí SMART Board? Pokud ano, takto vám tento blok odhalí, jak tyto dovednosti ovládat
  a využívat. A není to nic složitého – pokud ovšem máme přístup k internetu. Ukázány budou další dvě část SVS: 
    SMART lab – aktivity umožňují práci se žákovskými zařízeními
    SMART amp – možnosti práce s cloudovými nástroji – mimo SVS

 6. Testování a zpětná vazba
  Dozvědět se, zda jsme byli při výuce úspěšní, je jedním
  ze základních kamenů pedagogické činnosti. Zpětná vazba je důležitá nejenom pro ohodnocení práce žáků, ale i pro získání informací o tom, které části vyučované látky je pro žáky složitá, co jim dělá potíže a soustředit se tak cíleně na zlepšení dovedností a znalostí žáků. A k tomu se výborně hodí poslední část SVS: SMART response 2. Odpovědní systém, stejně jako SMART lab, propojuje žákovská zařízení se zařízením učitele – většinou se SMART Board. Spuštěný soubor s hlasováním ukazuje okamžitý stav odpovědí a po ukončení hlasování jeho výsledky vyhodnotí. Žáci uvidí výsledky na svých zařízeních, pedagog na své interaktivní tabuli – a ještě je možné výsledky exportovat do souboru ve formátu MS Excelu.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon pro SŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 24 hodin (6 bloků školení).

K registraci na událost musíte být přihlášen(a)

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů