procvičení a zopakování základních pojmů a dat z kap. Řím

Předmět: Dějepis
Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB2
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Římská říše, Řím, římská republika, římské císařství
Datum vložení: 23.06.2014