Materiál je určen k procvičení minulého času prostého, tvarů pravidelných a nepravidelných sloves.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: regular verbs, irregular verbs, past simple, sentence, question
Datum vložení: 23.02.2016