Slouží k opakování, procvičení a upevnění učiva o ohebných slovních druzích

Výzva 51: ano
Klíčová slova: Podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa
Datum vložení: 10.06.2015