DUM slouží k procvičení tématu Historie života na Zemi s použitím SMART response. Je však zamýšlen jako součást komplexnějšího opakovacího celku.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: paleontologie, geologický čas, pravěk, dinosauři, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory
Datum vložení: 08.03.2016