Seznamování se zvyky v angl.mluv. zemích,sl.zás.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Christmas,Santa Claus,children,tree
Datum vložení: 09.04.2013