Žák rozliší v textu slovesa, zeptá se na slovesa otázkou

Poznámka hodnotitele: Moc pěkná práce
Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovní druhy, slovesa, ohebné slovní druhy
Datum vložení: 09.09.2011