Upevòování slovní zásoby na téma: barvy a èíslice

Výzva 51: ne
Klíčová slova: barvy, číslice
Datum vložení: 04.11.2013