Opakování a rozšíření slovní zásoby k tématu-použití zadaných slov ve větě, hledání logických dvojic, frázová slovesa. Krátký, souvislý mluvený projev na zadané téma.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slovní zásoba, samostaný mluvený projev, slovní vazby, frázová slovesa.
Datum vložení: 18.03.2014