Klasická skupinová výuka vs. Collaborative class v hnízdech

V tomto článku bych chtěla navázat na článek Efektivní zapojení všech žáků a zamyslet se nad tím, kam se mně osobně podařilo výuku posunout za dva roky (od doby, kdy jsem psala o efektivním zapojení žáků ve třídě), co pro mě představuje skupinová výuka a co si představí ostatní učitelé pod tímto pojmem a poukázat na výhody výuky metodou Collaborative Class (pro mě osobně je to metoda vyučování
v hnízdech).

Představy učitelů o skupinové práci
Často školím učitele z prvního, druhého i třetího stupně, dokonce také na vysokých školách pedagogických, a tak se všech vždy ptám, co si představí pod pojmem skupinová výuka. Většinou se mi dostane stručných odpovědí od mých kolegyň a kolegů, např.: "Rozdělím třídu do zhruba stejně velkých skupin, zadám jim úkol a v závěru hodiny skupiny prezentují, co vytvořili, přečetli apod." Řekla bych, že tahle představa o skupinové práci je velmi rozšířená mezi učiteli. Já také často s dětmi pracuji ve skupinách, ale už z toho důvodu, že si pod skupinovou prací všichni představují tenhle model, to tak nenazývám.

Realita v mé třídě
Jak jsem psala už v předchodzím článku Efektivní zapojení všech žáků, tak velmi často pracuji s dětmi v hnízdech (nejčastěji ve 3 až 4 skupinách), ale každá skupina pracuje na svém vlastním úkolu jiného charakteru a žáci během hodiny rotují po třídě - systém nám zpřehledňuje papírový widget, který určuje pořadí dalších stanovišť, nebo úkolů. Když se nad tím zamyslím, není třeba, aby se žáci po třídě pohybovali, pokud mají všechno, co potřebují, u sebe v lavici(chytré zařízení, sešity, učebnice atd.), ale je to pro ně lepší a osvěžující přejít ze svého místa k interaktivní tabuli, nebo do zadní části třídy, kde je místo určené pro spolupráci (v současné době tam máme 4 velké tabletyAll-in-Ony).

Otázky
Srovnám-li si oba modely výuky, tak se musím zamyslet nad tím, jaké úkoly dává učitel různým žákům (třeba i těm se specifickými potřebami). Jsou tyto úkoly pro celou skupinu přiměřené? Do jaké míry se každý žák zapojí? Všimne si učitel pasivního žáka? Vede mě to až k úvahám
o diferenciaci výuky a individuálnímu přístupu. Ve velkém počtu dětí se právě těžko učitel soustředí na ty žáky, kteří by potřebovali největší podporu, tak proč si tedy ten počet nesnížit právě metodou Collaborative Class (moje interpretace tohoto termínu je "spolupracující třída").

Srovnání obou metod

V tabulce jsou shrnuty hlavní rozdíly mezi tím, jak skupinovou práci chápe hodně učitelů, i když občas slyším, že začínají zkoušet pracovat
s žáky v hnízdech, propojují prvky obou metod dohoromady a z toho mám radost.

Více se o výhodách Collaborative Class dočtete v dalším článku Výhody Collaborative Class v hnízdech, ale připomínám, že je to JEN můj názor, má úvaha, kterou nikomu nenutím, ale metodu CC můžu jedině doporučit, protože se vyplatí a zatím je tou nejefektivnější metodou, kterou jsem vyzkoušela a moc mě baví, protože na dětech vidím, že má smysl.

Mgr. Martina Štikarovská
ZŠ Botanická, Brno

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů