Nalezeno 6 výsledků

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomoci dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzdělávání. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti Matematické gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ a je určeno učitelům matematiky. Školení umožňuje vyučujícím přírodních věd, informatiky a dalších předmětů seznámení s využitím geogebry, robotiky, logických her, i-učebnic, vzdělávacího portálu, cloudových nástrojů, aplikací grafů, tabule k v návaznosti na prezentační a tabulkové editory a v neposlední řadě typizací příkladů využití matematiky v otázkách všedního dne . Mimo uvedené se pedagogové naučí vyhledávat DUMy a internetové zdroje pro podporu přípravy na výuku v přírodních vědách, informatice a dalších předmětech při dodržení autorského zákona. Učitelé získají kladný postoj k moderním ICT nástrojům a naučí se je aplikovat do svých hodin, čímž zvýší aktivní přístup žáků k procesu výuky. Doporučený digitální obsah: Nakladatelství Fraus – licence Flexibooks, Fred

Určeno pro: Učitel
Délka: Vícedenní
Předmět: Matematika a její aplikace
5 400

Základním cílem školení je podpora inovativního a atraktivního přístupu k obsahu vzdělávacího procesu s respektováním rozvoje klíčových kompetencí žáků pro řešení zadaných úkolů vlastními postupy a vlastním tempem. Účastníkům školení budou předány příklady aktivit, které je budou motivovat k využití moderních didaktických pomůcek v přípravě žáků pro jejich kvalitní uplatnění v dalším vzdělávání i v zaměstnání. Žáci tak mohou získat pozitivnější přístup k vyučování, neboť jim bude poskytnuta možnost aktivně se podílet na jeho průběhu. Školení tedy ukáže účastníkům způsob, jak získat kladný postoj k užívání technického a programového vybavení (včetně online nástrojů), a tím zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání. Obsah školení odráží současné trendy a požadavky na e-gramotnost učitele. Účastníci získají praktické dovednosti v základní práci s počítačem, se soubory, textovým dokumentem, tabulkovým kalkulátorem (tvorba tabulek a grafů), tvorbou prezentací. V neposlední řadě je součástí školení i úvod do prostředí SMART Notebooku. Zapojení ICT technologií bude s novým Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání napříč všemi předměty.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Matematická gramotnost je přirozenou součástí i dalších předmětů, jako jsou např. informatika, fyzika, chemie. Ukázat provázání matematiky s jinými předměty, její důležitost při řešení početních a problémových situacích ve fyzice, chemii, biologii, zeměpisu, přírodovědě je jedním z cílů tohoto školení. Důraz je kladen na ukázání názornosti a zajímavosti při využití slovních úloh, řešení fyzikálních a chemických výpočtů, zeměpisných a přírodovědných problémů aj. Účastníci se naučí aplikovat nástroje SMART Výukového software pro zlepšení geometrické představivosti žáků, používat další nástroje zmíněného software, které se snadno ovládají a jsou pro děti názorné. Obsah školení odráží současné trendy a požadavky na mezipředmětové vztahy. Matematiku jako nástroj potřebují další vědní obory - fyzika, zeměpis, biologie, chemie, informatika a další.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: Matematika a její aplikace
1 800

Účastníci se seznámí s vedením práce při skupinové výuce, jejím využitím a s možnostmi řešení úkolů na jednotlivých stanovištích s tablety, notebooky a dalšími technickými zařízeními i bez těchto zařízení. Skupinová výuka velmi podporuje kreativitu žáků, komunikační schopnosti, spolupráci a kritické myšlení. Budou ukázány různé aplikace, které lze využít při skupinové výuce, včetně využití SMART lab (lesson activity builder). Účastníci se seznámí s jejich snadnou tvorbou, nebude zapomenuto testování prostřednictvím Response 2. Účastníci se seznámí s výhodami využití této aplikace včetně uložení výsledků hodnocení každého žáka v přehledné tabulce. Nabídnuty budou i další jednoduché aplikace, např. Tarsia, Trimino, pro snadnou tvorbu matematických aktivit.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: Matematika a její aplikace
1 800

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomoci dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti matematické pregramotnosti na MŠ. Školení propojuje inovace vzdělávacího obsahu s rozvojem klíčových kompetencí pedagogů, a to zejména kompetencí k tvorbě příslušného výukového materiálu na podporu vytváření podmínek pro předškolskou přípravu děti v matematické pregramotnosti. Nabízí účastníkům semináře příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i dětí v oblastech, které se mohou propojovat a přinášet nové impulzy a obohacení v oblasti seznamování s okolním světem. Využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků, programového vybavení a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu všestranného rozvoje . Mimo uvedené se pedagogové naučí vyhledávat DUMy a internetové zdroje pro podporu přípravy předškolních dětí při dodržení autorského zákona. Učitelé získají kladný postoj k moderním ICT nástrojům a naučí se je aplikovat do svých hodin, čímž zvýší aktivní přístup dětí k procesu poznávání.

Určeno pro: Učitel
Délka: Vícedenní
Stupeň: Mateřská škola
5 400

Školení propojuje inovace vzdělávacího obsahu s rozvojem klíčových kompetencí pedagogů,  a to zejména kompetencí k vytváření příslušného výukového materiálu na podporu vytváření podmínek pro předškolskou přípravu děti v matematické pregramotnosti. Nabízí účastníkům semináře příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i dětí v oblastech, které se mohou propojovat a přinášet nové impulzy a obohacení v oblasti seznamování s okolním světem. Využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků, programového vybavení a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu všestranného rozvoje.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Stupeň: Mateřská škola
1 800

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů