Nalezeno 4276 výsledků

procvičování učiva o podstatných jménech a slovesech.

Poznámka hodnotitele: INSPIRACE - zdroj ze školení PK 1st.
Výzva 51: ano
Klíčová slova: podstatná jména, slovesa
Datum vložení: 31.05.2015

Ispirace, podstatná jména

Výzva 51: ano
Klíčová slova: Slovní druhy, podstatná jména
Datum vložení: 26.05.2015

Opakování hlásky Ž, sykavky

Poznámka hodnotitele: PK Čj - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Český jazyk, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: Ž, sykavky
Datum vložení: 21.05.2015

Seznámení a procvičování druhů číslovek

Poznámka hodnotitele: INSPIRACE - zdroj ze školení PK 1st.
Výzva 51: ano
Klíčová slova: číslovky určité a neurčité, druhy číslovek
Datum vložení: 18.05.2015

Digitální učební materiál k vyvození, procvičení a ověřování záporu

Poznámka hodnotitele: INSPIRACE - zdroj ze školení PK Čj
Výzva 51: ano
Klíčová slova: zápor mluvnický, zápor větný, zápor členský, zápor slovní, věta s dvěma zápory
Datum vložení: 18.05.2015

Žák se seznámí s rody podstatných jmen a formou interaktivních cvičení si upevní jejich znalost.

Poznámka hodnotitele: INSPIRACE - zdroj ze školení PK Čj
Výzva 51: ano
Klíčová slova: rod mužský, ženská a střední, životnost a neživotnost rodu mužského
Datum vložení: 13.05.2015

Materiál slouží k zopakování a procvičení učiva o suvětí.

Poznámka hodnotitele: PK Čj - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Čeksý jazyk, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Souvětí souřadné, souvětí podřadné, věta hlavní, věta vedlejší, významové poměry
Datum vložení: 13.05.2015

Upevňování znalosti o písmenu b, B, čtení,hledání a třídění slov.

Poznámka hodnotitele: INSPIRACE - zdroj ze školení PK 1st.
Výzva 51: ano
Klíčová slova: hláska, písmeno, slabika, věta
Datum vložení: 12.05.2015