Materiál slouží k připomenutí dělby slovních druhů na ohebné a neohebné, procvičení tohoto učiva a rozlišování jednotlivých slovních druhů.

Poznámka hodnotitele: PK CZ - Moderní nástroje a inovativní postupy pro výuku cizího jazyka
Výzva 51: ano
Klíčová slova: slovní druhy, ohebné, neohebné, skloňování, časování
Datum vložení: 03.06.2015