Vánoce - slovní zásoba

Poznámka hodnotitele: Závěrečná práce ze školení.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Vánoce - slovní zásoba, číslovky 1 - 10, zájmeno přivlastňovací
Datum vložení: 13.12.2011