Hledáme pilotní školy

Chcete zmapovat a především systematicky posunout digitální kompetence vašeho učitelského sboru? Chystáme projekt v rámci tzv. Výzvy 67 a hledáme školy, které by se zapojily do pilotáže.  

Být digitálně kompetentní už dávno neznamená jen "umět s počítačem". Nestačí být schopen napsat text ve Wordu, udělat prezentaci v PowerPointu, najít si něco na internetu nebo si přečíst email... ICT se stalo přirozenou součástí našich životů a postupně proniká čím dál více i do života školy a do výuky všech předmětů. Navíc nás čeká změna RVP a rozvíjení informatických dovedností žáků napříč kurikulem. Přestože učitelé již absolvovali různá informatická školení, stále narážíte u svých učitelů na to, že efektivně využívat ICT jako přirozený nástroj pro komunikaci i výuku zvládá jen pár členů sboru, většina je na úrovni "tak nějak" či se aspoň snaží, někteří stále bojují. Poslat je na další kurz? Nebude to jen další plácnutí do vody?  

Na podzim zveřejnil NÚV českou verzi Evropského rámce digitálních kompetencí pedagogů (DigCompEdu), který by mj. měl být i zdrojem pro připravovaný standard digitálních kompetencí učitele. A konečně tu mají ředitelé smysluplné vodítko, jak hodnotit a rozvíjet učitele v oblasti ICT dovedností / dovedností s ICT. Obdobně jako se ujal referenční rámec pro jazyky a úrovně A1 až C2, DigCompEdu konečně definuje úrovně digitálních kompetencí. Víte tedy, co od učitelů očekávat / vyžadovat a máte jasnou linku, jak je rozvíjet. Samozřejmě na úrovni lídra budete opět mít pár nejlepších učitelů, ale bude-li většina sborovny na úrovni praktiků či odborníků, konečně to začne fungovat a uvidíte pozitivní efekt ICT jak na chodu školy, klimatu, tak především i na výsledkách ve výuce.

Do Výzvy 67 chystáme projekt v rámci aktivity č. 4 Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol. Hledáme 10 pilotních škol z řad ZŠ i SŠ. Zájemci se mohou hlásit na e-mailu akademie@avmedia.cz Na konci ledna Vám dáme vědět, zda jste byli zařazeni do pilotáže.    Témata, oblasti rozvoje:

1. Profesní zapojení učitele (pracovní komunikace, odborná spolupráce, reflexivní praxe, soustavný profesní rozvoj);

2. Digitální zdroje (výběr, tvorba, ochrana, organizace, sdílení);

3. Digitální hodnocení (strategie hodnocení, analýza výukových výsledků, zpětná vazba a plánování);

4. Výuka (vyučování, vedení, spolupráce žáků, samostatné učení žáků);

5. Podpora žáků (přístupnost a inkluze, diferenciace a individualizace, aktivizace žáků).

Projekt AV MEDIA vedle všeobecného rozvoje kompetencí pro výuku počítá i s doplňkovými moduly "Robotika", "3D a VR'" a "Jazyky".

 

Co zapojením do projektu získáte?
 • zmapujete si úroveň digitálních kompetencí učitelského sboru
 • definujete cílový stav a budete mít nastavený plán systematického rozvoje učitelů v této oblasti na následující 3 roky
 • možnost posunout celý sbor, případně vybrané jedince, kteří mají zájem
 • jako ředitel budete mít konečně praktický nástroj pro vedení, rozvoj i motivaci učitelů
 • budete lépe připraveni na změny RVP i požadavky MŠMT a ČŠI
 • možnost (do)vybavit školu ICT
 • máte-li ve škole interního lektora, tak uplatnění a finance na jeho aktivity
  Co to pro školu bude znamenat?
 • zmapování digitálních kompetencí pedagogického sboru - min. polovina sboru musí absolvovat "rozřazovací test", na jehož základě bude nastavena výchozí úroveň A1-C2 (v prvním roce projektu)
 • skupinové vzdělávání - všichni zapojení učitelé musí absolvovat v průběhu projektu alespoň 1 modul, tzn. 8 hodin (2x 4 hodiny) prezenčního školení doplněných o 8 hodin distančního vzdělávání (webinář, e-learning...)
 • individuální vzdělávání - rovněž musí v průběhu projektu projít 3 hodinami individuálního rozvoje (mentoring, online konzultace…)
 • rozvoj - vybrané učitele (již tedy ne nutně všechny, ale třeba 10 %) můžete rozvíjet v dalších úrovních, doplňkových modulech
 • veškerou administraci projektu řeší AV MEDIA, nebude to tedy další "projektová zátěž" pro vedení školy...
    Těšíme se na Vaše přihlášky na akademie@avmedia.cz         

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů