Extreme Collaboration - nové možnosti zapojení žáků do výuky

Prvek Extreme Collaboration (XC) pro SMART Notebook™ nabízí větší zapojení žáků s pomocí žákovských zařízení a interaktivní tabule SMART Board®. Umožňuje žákům zapojit se do diskuze posíláním textových odpovědí, anebo obrázků z jejich mobilních zařízení – notebooků, netbooků, tabletů nebo chytrých telefonů, které se zobrazí celé třídě na stránce v prostředí autorského programu SMART Notebook™.

Nyní je k dispozici beta verze tohoto nového prvku a je ke stažení ze stránek SMART Exchange.

Po stažení, instalaci a aktivaci Extreme Collaboration může vaše výuka začít. Stačí spustit aktivitu a vyzvat žáky k připojení s pomocí svých vlastních zařízení - notebooku, netbook, tabletů nebo chytrých telefonů. Samozřejmě je nutné připojení k internetu, s pomocí wifi nebo lze také využít počítačí ve Vaší počítačové nebo multimediální učebně.

Posíláním textů i obrázků žáci vyjadřují a zobrazují v jeden okamžik své odpovědi, nápady, myšlenky nebo pocity na interaktivní tabuli SMART Board.  S prvkem Extreme Collaboration je snadné vzdáleně přivítat ve vyučování například žáky, kteří nemohou být z různých důvodů přímo ve třídě, nebo žáky ze spolupracující školy v jiné zemi.

Již brzy bude tato aktivita lokalizovaná také do češtiny.

V příloze najdete podrobné isntrukce ke stažení, instalaci a aktivaci, ale hlavně návod, jak se s tímto prvkem pracuje ve výuce. 

Extreme Collaboration nabízí tyto typy aktivit:

Náhodná pozice (Random position) - odeslané odpovědi žáků se zobrazí na pracovní ploše v náhodném pořadí. Každá odpověď se stane samostatným objektem, kterému lze měnit dále vlastnosti a přesouvat do jiných částí. Tato aktivita je ideální pro diskuzi nebo brainstorming. Video návod zde.

Seznam (List) - odeslané odpovědi žáků se zobrazí na pracovní ploše v pořadí, jak byly zaslány. Video návod zde.

Hromada (Stack) - odeslané odpovědi žáků se zobrazí na pracovní ploše společně v jedné hromadě. Je ideální pro využití ve chvíli, kdy nechcete, aby žáci viděli odpovědi svých spolužáků.

Seznam podle kategorií (List by category) - odeslané odpovědi žáků se zobrazí na pracovní ploše jako seznam u vybrané kategorie v pořadí, jak byly zaslány. Prvek XC automaticky rozpozná jako kategorii jakýkoliv text, který je připraven na pracovní ploše, včetně ručně psaného. Kategorii, kam lze zasílat odpovědi nebo nápady, vybírá buď učitel, nebo žák.

Hromada podle kategorie (Stack by category) - odeslané odpovědi žáků se zobrazí na pracovní ploše společně v jedné hromadě podle vybrané kategorie. Video návod zde.

S Extreme Collaboration je snadné ve Vaší výuce využívat vlastních moderních prostředků žáků pro jejich ještě větší zapojení do procesu vzdělávání.