Nalezeno 7541 výsledků

Procvičování neohebných slovních druhů

Poznámka hodnotitele: Inspirace ze školení SNB3 - Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - úroveň STŘEDNĚ POKROČILÝ
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Neohebné slovní druhy, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce
Datum vložení: 07.02.2016

Práce s ohebnými slovními druhy, určování, třídění, tvoření

Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovní druhy, určování, tvoření
Datum vložení: 01.02.2016

Vyvození a procvičení hlásky a písmena R

Poznámka hodnotitele: LAT - Nástroje Lesson Activity Toolkit pro snadnou přípravu učitele na výuku s interaktivní tabulí, výstup ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: hláska, písmeno, slabika, slovo, pochopení významu těchto slov
Datum vložení: 29.01.2016

Opakování a procvičování vzorů podstatných jmen

Poznámka hodnotitele: SNB3 - Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - úroveň STŘEDNĚ POKROČILÝ, výstup ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: podstatná jména, rod mužský, rod ženský, rod střední
Datum vložení: 29.01.2016

čtení otevřených slabik, čtení slov s otevřenými slabikami

Poznámka hodnotitele: PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ne
Klíčová slova: dvojslabičná slova, otevřené slabiky
Datum vložení: 21.01.2016

Slovosled a časová posloupnost pro malé čtenáře

Poznámka hodnotitele: PK Čj - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Český jazyk, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: slovosled, časová posloupnost
Datum vložení: 25.09.2015

DUM slouží k zopakování a procvičování slovních druhů ve 3.ročníku či na začátku 4.ročníku.

Předmět: Český jazyk
Poznámka hodnotitele: PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: slovní druhy
Datum vložení: 29.06.2015

Žáci se seznamují s pravidly psaní slov po předponách -ob, -v.

Poznámka hodnotitele: PK Čj - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Český jazyk, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: předpona, kořen slova
Datum vložení: 29.06.2015