Nalezeno 7531 výsledků

Tento materiál slouží žákům 4. ročníku k seznámení s podstatnými jmény rodu mužského životného a neživotného a k seznámení se se zařazováním podstatných jmen rodu mužského ke vzorům.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Rod mužský životný a neživotný, vzory pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce
Datum vložení: 23.02.2016

Procvičování ČJ

Poznámka hodnotitele: Inspirace ze školení - PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ
Výzva 51: ne
Klíčová slova: inspirace
Datum vložení: 21.02.2016

Mluvnické kategorie sloves pro 3.ročník ZŠ

Výzva 51: ne
Klíčová slova: sloveso, osoba, číslo, čas, infinitiv
Datum vložení: 21.02.2016

Procvičování sloves pro 3.ročník hravou formou

Výzva 51: ne
Klíčová slova: sloveso, osoba, číslo, čas, infinitiv
Datum vložení: 21.02.2016

Tento materiál slouží k procvičení slovotvorných způsobů (odvozování, skládání, zkracování)

Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB4
Výzva 51: ne
Klíčová slova: slova odvozená, slova složená, zkratky, response
Datum vložení: 17.02.2016

Procvičení vzorů rodu středního pomocí hlasovátek respons.

Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení RES
Výzva 51: ne
Klíčová slova: hlasování, respons, vzory středního rodu, podstatná jména
Datum vložení: 11.02.2016

Procvičování neohebných slovních druhů

Poznámka hodnotitele: Inspirace ze školení SNB3 - Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - úroveň STŘEDNĚ POKROČILÝ
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Neohebné slovní druhy, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce
Datum vložení: 07.02.2016

Práce s ohebnými slovními druhy, určování, třídění, tvoření

Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovní druhy, určování, tvoření
Datum vložení: 01.02.2016