aktivity se zaměřením na vazbu i have got, have you got, slovní zásoba na téma pets and food or picnic

Poznámka hodnotitele: Velké využití widgetů.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: pet, have, food, picnic, pets
Datum vložení: 21.10.2014