Školení je určeno pouze pro: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Praha 6. Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzdělávání. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti výuky cizích jazyků na středních a vyšších odborných školách a napříč předměty . Cílem školení je seznámení pedagogických pracovníků s gamifikací ve vzdělávání, prohlubování znalostí práce s interaktivní technikou, nastínění využívání cloudových řešení ve vzdělávacím procesu . Dále pak rozvinutí schopností práce s interaktivními technologiemi a zapojení testovacích softwarů do školní praxe pro lepší ověřování znalostí studentů .

Místo konání: VOŠPgS, SOŠPg a Gymnázium, Praha, Evropská 33
Délka: Vícedenní
Kraj: Praha
Cena: 7 900 Kč s DPH
30.04.2018 - 13.06.2018