Robotika a AI v souvislostech

6. ročník konference zaměřené na robotiku a programování ve školách

Pro koho: prvostupňové učitele, učitele informatiky na 2. a 3. stupni, vedení škol a další zájemce o robotiku a AI

I když se nám název konference neustále mění, z Jihočeské robotiky se nám stala Česká robotika – a letos místo konání přesouváme na Moravu, opět se můžete těšit na zajímavou a přínosnou akci plnou praktických zkušeností, nápadů a inspirace.

Nová informatika a robotika je už na ZŠ v plném proudu, určitě uvítáte náměty do svých hodin a příležitost zjistit, co se osvědčilo jiným. SŠ si implementací změn do ŠVP právě procházejí, pomůžeme vám se v problematice zorientovat. A samozřejmě nemůžeme ignorovat sílící téma AI ve škole, podíváme se na něj z pohledu strojového učení.

Program setkání

Co vás čeká:

·        Inspirace pro výuku nové informatiky: Získejte nápady na přístupy a metody, jak přiblížit svým žákům svět umělé inteligence a robotiky, samozřejmě v kontextu nových RVP. Pro SŠ učitele nebude chybět ani vysvětlení změn v RVP a náměty, jak se k úpravám ŠVP postavit.

·        Praktické workshopy: Účastníci budou mít jedinečnou příležitost zapojit se do praktických aktivit a získat konkrétní návody, jak využívat robotické stavebnice ve výuce.

·        Společné sdílení zkušeností: Setkáte se s dalšími učiteli, kteří sdílí váš zájem o nová témata a technologie, a budete moci vyměnit zkušenosti a nápady pro efektivní výuku.

Přijďte se inspirovat k tomu, abyste byli skutečnými průvodci svých žáků v digitálním světě!
Těšíme se na setkání s vámi!

Za tým lektorů a organizátorů

  

 Každý účastník obdrží osvědčení o DVPP v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

 

ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKY

Co je to AI a jak proměňuje svět nejen vzdělávání
Eva Nečasová v krátké přednášce vysvětlí základní pojmy z oblasti umělé inteligence. Na základě vznikajících trendů nastíní, jak AI proměňuje a v budoucnu pravděpodobně promění nejen svět vzdělávání.

Změna jako příležitost
Společně se Štěpánkou Baierlovou se v úvodní přednášce zamyslíme nad tím, co nová témata a nové technologie přináší do výuky a jak změny, které se kolem nás dějí, využít k proměně výuky tak, aby odpovídala potřebám dnešních žáků. 

 

Robotika rozvíjí i kreativitu
Cílová skupina: učitelé 1. stupně
Lektorka: Štěpánka Baierlová
V rámci workshopu s roboty VEX 123 účastníci zažijí hodinu zaměřenou na kreativní práci s roboty v pozici žáků, vyzkouší si skupinovou práci, vrstevnické učení i hodnocení. Následně vše prozkoumají i očima pedagogů a společně budou hledat možnosti, jak zařadit podobné hodiny do své výuky. 

Jak na změny v RVP – nová informatika a digitální kompetence
Cílová skupina: vedení škol, učitelé všech stupňů vzdělávání
Lektorka: Štěpánka Baierlová
V rámci workshopu se společně podíváme na změny, které přináší revize RVP v digitální oblasti do našich škol. Formou sdílení a společného přemýšlení prozkoumáme, jak ke změnám přistoupit, jak do procesu vtáhnout celou sborovnu, jak začít a kam směřovat dál. 

AI v informatice na 1. stupni s roboty Ju a Pí
Cílová skupina: učitelé 1. stupně
Lektorka:Eva Nečasová
Během workshopu si vyzkoušíme práci s metodikami s roboty Ju a Pí — uceleným vzdělávacím konceptem AI pro informatiku na 1. stupni. Jedná se celkem o 9 lekcí v dotaci 45 minut, které děti provedou děti koncepty dat, strojového učení, předpojatosti, velkých jazykových modelů a ambientní inteligence.

AI v informatice na 2. stupni
Cílová skupina: učitelé 2. stupně
Lektorka:Eva Nečasová
Na workshopu bude krátce představen vzdělávací koncept AI pro informatiku na 2. stupni ZŠ, který vzniká v rámci Kurikula umělé inteligence. Společně si prakticky vyzkoušíme práci s jednou nebo dvěma metodikami.

Systémové zavedení AI do škol
Cílová skupina: vedení škol
Lektorka: Eva Nečasová
Jaké změny přináší umělá inteligence do vzdělávání a jak ji ve školách systematicky uchopit tak, aby byla co největším přínosem? Spolu s účastníky budeme diskutovat v různých možnostech a pohledech na AI ve školách. 

Představení výukových robotů VEX 123 a jejich využití v 1.–3. třídě ZŠ
Cílová skupina: učitelé 1. stupně
Lektorka: Michaela Šimková
Seznámíme se s třídní sadou výukových robotů VEX 123 a podklady pro výuku ve formě pracovních listů. Soubor příprav si klade za cíl zopakovat učivo z jednotlivých ročníků prostřednictvím různorodých úkolů. Klíčová manipulace s roboty pro žáky představuje první kontakt s prvopočátečním programováním a informatickým myšlením. Vše si vyzkoušíte na vlastní kůži.

Algoritmizace s VEX GO na 2. stupni
Cílová skupina. učitelé 2. stupně
Lektorka: Hana Zbořilová
Během workshopu si vyzkoušíte programování VEX GO pomocí bloků.Naprogramujeme si robota, který sbírá předměty nebo nám uklidí. Pokusíme se zjistit, jak můžeme využít oční senzor.

Bbc micro:bit a AI
Cílová skupina. učitelé 2. a 3. stupně
Lektor: Peter Zafka
Chcete posunout práci s bbc micro:bitem na další úroveň? Na workshopu si prakticky vyzkoušíme natrénovat model k rozeznávání obrázků, zvuků a póz pomocí nástroje Google Teachable Machine. Díky strojovému učení natrénováný model pak využijeme k ovládání bbc micro:bitů v prostředí MakeCode. Ukážeme si, jak vše propojit, aby spojení robotiky, programování a AI fungovalo.

Možnosti propojení „nové“ informatiky a „tradičních“ přírodních věd
Cílová skupina: učitelé 2. a 3. stupně
Lektor:Miroslav Staněk
Nejprve si vyzkoušíme, kterak mohou být data ze senzorů měřících přírodovědné veličiny (např. teplotu, světelnou intenzitu, vzdálenost, pH, CO2) využívána nejen k vizualizaci přírodovědných fenoménů jako takových (zobrazení dat ve formě tabulek a grafů), ale i jako vstupy k funkčním algoritmům, ovládajícím aktuátory, které zmíněné přírodovědné procesy řídí. Příklady: jak nejen monitorovat parametry půdní a vzdušné vlhkosti v „chytrém“ skleníku, ale také tento skleník ovládat a zautomatizovat? Jak z prostého měření vzdálenosti zkonstruovat parkovacího asistenta? Jak z měření intenzity osvětlení vytvořit model „chytré“ domácnosti v ovládání jejího osvětlení? Jak z prosté laboratorní úlohy o měření pH vytvořit „robotický jazyk“, který určí, jaký nápoj se ukrývá v nádobě? Součástí bude také demonstrační ukázka pokročilých PASCO struktur, které jsou ovládány a řízeny pomocí kódování v jazyce Blockly.

 
 

 

Poznámka

Konference není akreditovaná, účastníci obdrží pouze potvrzení o účasti v PDF.

K registraci na událost musíte být přihlášen(a)

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů