VR1 - Začínáme s 3D, AR, VR, MR a jinými realitami ve výuce

ŠKOLENÍ URČENÉ POUZE PRO ZŠ Boskovice

Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností a kompetencí v oblasti využívání ICT při výuce na školách a propojení s tradičními metodami výuky. Konkrétně je zaměřeno na rozvoj schopnosti učitele aplikovat jeho metodické dovednosti na využívanou technologii a rozvíjet s pomocí rozšířené, smíšené a virtuální reality tradiční metody výuky, resp. rozšíření klasické výuky o moderní prvky rozšířené, smíšené a virtuální reality, čímž se výuka stává pro žáky velmi atraktivní a více demonstrativní než doposud. Mimo uvedené umožňuje pedagogům a žákům realizovat spojení realit unikátní výuku, která by byla buď finančně velmi nákladná, nebezpečná, omezená a celkově problematická za nízké náklady, naprosto bezpečně, určenou pro všechny a se všemi modely a naprosto jednoduše bez jakýchkoliv problémů – jako je např. zeměpis (cesta kolem světa, práce s předměty), přírodopis (sledování rostlin a zvířat v jejich přirozeném prostředí včetně anatomie), chemie (pokusy a jejich rozbor), dějepis (vstup do historických událostí), fyzika (cesta do vesmíru), jazyky a další předměty včetně ukázek nejrůznějších zařízení a možností jejich rozebrání a opakované složení atd. Velkým přínosem, zejména u vyšších vzdělávacích stupňů, je seznámení se s aktuálními průmyslovými trendy a možnost propojení s firemní praxí.

Cílem školení je mimo uvedené seznámení s jednotlivými pojmy, aby se učitelé a jejich žáci orientovali v základní problematice tohoto moderního odvětví výuky. Pochopení přínosů pro výuku, zejména pak didaktických zásad a psychohygienických otázek.

Program setkání

V rámci školení se pracuje konkrétně s VR brýlemi ClassVR, nicméně principy, zásady a didaktické postupy jsou obecně platné a využitelné i u jiných typů VR brýlí, které se ve školách používají. Jedním z cílů je tedy zvládnutí základního ovládání a nastavení brýlí (náhlavní soupravy) ClassVR, aplikaci gest pro ovládání softwaru brýlí ClassVR a v neposlední řadě výběr vhodných 360° fotografií, 360° videí a 3D objektů podle zaměření výuky tak, aby byl její potenciál plně a kvalitně využíván k podpoře výuky žáků. Dojde k zefektivnění přípravy na výuku, což celkově povede k aktivnímu zapojení žáka v jeho výchovně vzdělávacím procesu, případně k individualizaci výuky. Dále učitel získá nástroj rychlé zpětné vazby.

Školení nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých ale i žákovských v oblastech aplikace rozšířené, smíšené a virtuální reality ve výchovně vzdělávacím procesu. Cílem je poskytnout učitelům teoretické znalosti a praktické dovednosti s přímou zkušeností s těmito realitami ve výuce s následnou aplikací na samotné žáky. Jednotlivé části školení budou obsahovat konkrétní příklady využití ICT a efektivního využívání technologií, které pomáhají výuku nejenom zpestřit, ale udělat ji názornější a zajímavější pro žáky.

 

Po absolvování školení uživatel bude:

  • zvládat orientaci v pojmech a souvisejících termínech realit (3D, AR, VR, MR atd.)
  • mít přehled o principech realit a typech zařízení, která lze využít
  • znát možnosti a přínosy využití realit ve výuce
  • mít povědomí o didaktických zásadách a dokáže si odpovědět na psychohygienické otázky
  • seznámen s brýlemi (náhlavní soupravou) ClassVR včetně softwaru (ovládání, gesta a využití)
  • umět vybrat vhodný obsah z 360° fotografií, 360° videí a 3D objektů podle zaměření výuky
  • znát zdroje doporučených materiálů 

Tento termín je již plně obsazen

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů