ARUS: Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků malotřídních škol

ÚČAST ZDARMA - hrazeno z prostředků projektu

Registrace je předběžná. Konání v uvedeném termínu bude potvrzeno na základě počtu registrovaných a aktuální epidemiologické situace (v případě nepříznivé situace bude ověřování přesunuto na pozdější termín). 

Podle studie společnosti McKinsey & Company je v České republice jinak než ve světě nastaven systém řízení škol. Zásadní vliv na výsledky žáků ve školách mimo Českou republiku má kvalitní management podporující své pedagogy. Zvyšování kvality vzdělávání stojí ve světě před provozními záležitostmi. Podle uvedené studie věnují ředitelé zahraničních škol činnostem, které souvisejí přímo se vzdělávacím procesem, průměrně 50% svého času. V České republice je to pouze 20%. To je zásadní rozdíl, který se v praxi malotřídních škol ještě prohlubuje. Aktuálně to potvrzují naše interní údaje získané sběrem dat v malotřídních školách pěti okresů České republiky. Ředitelky a ředitelé malotřídních škol podle nich přestávají být lídry pedagogického procesu a stávají se spíš výkonnými úředníky, což vysvětlují vnějšími okolnostmi.

Proto je cílem tohoto interaktivního modulu vylepšit u ředitelek a ředitelů malotřídních škol právě ty kompetence, které jim umožní efektivněji vést jejich školy, a tím zvýšit kvalitu vzdělávací a výchovné práce v malotřídních školách.

Program setkání

Celý modul jsme zaměřili na čtyři klíčové oblasti, které tvoří „mapu“ každé školy.

A/ Ředitel (ka) školy a vlastní rozvoj. Škola je taková, jaká je její ředitelka. Škola je taková, jaký je její ředitel. Typy ředitelů (lídr, manažer, úředník). Schopnost nadchnout a vést tým, schopnost vytvořit vizi školy a vést za ní svůj tým (orientace, identifikace, pozice, směr). Zpětná vazba na vlastní práci. Role pravidel v životě školy. Čím kvalitnější pravidla ve škole nastavíme, tím bezpečnější prostředí pro všechny vytvoříme. Jak pravidla nastavit. Jak pracovat s porušováním pravidel. Pravidla jako proces. Jak systematicky tvořit PR školy, chování v krizových situacích.

B/ Pedagogický kolektiv. Styly vedení lidí. Komunikace v týmu. Jak vzdělávat tým. Jak tvořit a podporovat společné hodnoty v týmu. Motivace týmu. Efektivní vedení porad. Jak pracovat s konfliktem. Jak hodnotit práci lidí. Vedení pracovních pohovorů.

C/ Žáci. Když si naši žáci s hrdostí připnou na tričko logo naší školy, je zřejmé, že naše práce má smysl a že se nám daří. Jak to udělat, aby žáci vzali tu naši školu za svou. Jak u žáků vytvořit pocit sounáležitosti se školou. Jak nechat žáky (spolu) rozhodovat.

D/ Rodiče. Rodič v komunikaci přímé i v komunikaci „na dálku“. Jak udělat z rodiče partnera, který je součástí života školy. Jak pracovat s rodiči na třídních schůzkách. Jak to udělat, aby rodiče měli pozitivní motivaci přijít do školy. Vedení obtížných rozhovorů.

 

Cíle modulu:

· Vymezení a způsoby řešení problémů, které musejí vedoucí pedagogičtí pracovníci řešit v praxi malotřídních škol.

· Pochopení a vytváření podmínek pro efektivní způsoby vedení malotřídních škol.

· Znalost a osvojení schopnosti zavádění postupů a metod, které zvyšují kvalitu vzdělávací a výchovné práce v malotřídních školách.

· Podpora schopnosti ředitele (ředitelky) školy prezentovat kladné aspekty práce malotřídních škol.

· Podpora schopnosti ředitele (ředitelky) školy jasně určit vizi. Být manažerem nebo spíše lídrem a svůj tým za touto vizí systematicky a cíleně vést.

· Schopnost včas rozeznat případná rizika ohrožující školu a vhodně reagovat.

· Podpora schopností ředitele (ředitelky) školky zavádět nutné změny.

· Podpora schopnosti ředitele (ředitelky) školy delegovat i v podmínkách malotřídní školy práci mezi více lidí, a tím se více soustředit na skutečně klíčové aspekty, které zvyšují kvalitu vzdělávání a výchovy.

· Podpora schopnosti tvořit školu tak, aby učitelé, rodiče i děti měli nastavené společné hodnoty.

 

Harmonogram setkání:

Sobota, příjezd a prezentace 8,00 – 9,00 hod.

v 9:00 - 10:30 první výukový blok

v 10:30 – 11:00 přestávka na kávu

v 11:00 - 12:30 druhý výukový blok

v 12:30 – 13:30 oběd

v 13:30 - 15:00 třetí výukový blok

v 15:00 – 15:30 přestávka na kávu

v 15:30 - 17:00 čtvrtý výukový blok

neděle:

v 7:00 - 8:00 snídaně

v 8:00 - 9:30 pátý výukový blok

v 9:30 – 10:00 přestávka na kávu

v 10:00 - 11:30 šestý výukový blok

v 11:30 – 12:30 oběd

 

Účastníkům je hrazena doprava, ubytování a stravné z projektu EU.

Poznámka

Jedná se o pilotní ověření připravovaného DVPP - program není akreditován

K registraci na událost musíte být přihlášen(a)

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů